Dispozitiile Autotorității Executive

2023

66/28.02.2023 Dispoziția privind reorganizarea comitetului local pentru situatii de urgenta

65/28.02.2023 Dispoziția privind instruirea serviciului de permanenta la sediul primariei,in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta

64/28.02.2023 Dispoziția privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta din cadrul Primariei comunei Petreu

63/28.02.2023 Dispoziția privind desemnarea domnului Toth Bela pentru activitatea de intretinere,revizii si verificare periodica a instalatiei de alimentare cu apa la nivelul Comunei Petreu

62/28.02.2023 Dispoziția privind desemnarea în functia de agent de inundatii in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul Comunei Petreu

61/28.02.2023 Dispoziția privind desemnarea cadrului tethnic/responsabil cu activitatea in domeniul situatiilor de urgent la nivelul Comunei Petreu

60/28.02.2023 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Varga Iuliana

59/28.02.2023 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozak Erika

58/28.02.2023 Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Lippai Dalma-Csilla

57/28.02.2023 Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Balazs Anita

56/28.02.2023 Dispoziția  privind  aprobarea ajutorului de inmormantare pentru Lakatos Barna

55/28.02.2023 Dispoziția  privind  stabilirea salariului de baza al doamnei Tiriac Doina, prin trecerea la gradatia 4, corespunzatoare transei de vechime in munca

54/28.02.2023 Dispozitia privind constituirea comisiei paritare din cadrul unitatii administativ-teritoriale Comuna Petreu

53/28.02.2023 Dispozitiaprivind incadrarea cu contract individual de munca pe durata determinata, a doamnei Mehes Mariana-Madalina in functia contractual de asistent personal

52/28.02.2023 Dispozitia privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav al numitului/ei Mehes Madalin-Iaris-Ionut

51/27.02.2023 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  februarie  2023

50/27.02.2023 Dispozitia cu privire la acordarea de sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru  Lakatos Ibolya-Erika

49/23.02.2023 Dispoziția  privind  stabilirea salariului de baza al doamnei Papit Monica-Camelia, prin trecerea la gradatia 4 corespunzatoare transei de vechime in munca, incepand cu drepturile lunii februarie 2023

48/23.02.2023 Dispoziția  privind reincadrarea doamnei Takacs Maria in functia publica specifica de secretar general al Comunei Petreu

47/23.02.2023 Dispoziția  privind numirea doamnei Mesesan Kinga-Andrea, functionar public din aparatul de specialitate al Primarului comunei Petreu, in functia publica de consilier achizitii publice,clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate

46/23.02.2023 Dispoziția  privind modificarea contractului individual de munca al doamnei Bodi Beata-Katalin, prin modificarea locului muncii in cadrul  Compartimentului Agricol si Mediu

45/23.02.2023 Dispoziția  privind numirea in  cadrul Compartimentului Agricol si Mediu, a doamnei Silaghi Aliz  care ocupa functia publica de consilier, clasa I, grad professional principal

44/23.02.2023 Dispoziția  privind numirea in  cadrul Compartimentului Agricol si Mediu, a doamnei Checicheis Adriana care ocupa functia publica de referent, clasa III, grad professional superior

43/23.02.2023 Dispoziția  privind numirea in  cadrul Compartimentului Agricol si Mediu, a doamnei Balaj Eniko-Maria care ocupa functia publica de consilier, clasa I, grad professional asistent

42/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri si incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri pentru   familia Marhasi Katalin

41/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri si incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri pentru   familia Kiss Atila

40/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri pentru  familia Szekely Lajos

39/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri pentru  familia Deak Emeric

38/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri pentru  Rajna Maria

37/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri pentru Bitis Rozalia

36/21.02.2023 Dispoziția  privind   modificarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu combustibili solizi sau perolieri pentru Duszca Ida

35/20.02.2023 Dispoziția  privind   încetarea de drept a contractului de munca al doamnei Balaj Rodica din functia contractuala  de asistent personal

34/20.02.2023 Dispoziția  privind  convocarea a Consiliului Local al Comunei Petreu, in sedinta ordinara pentru data de 27.02.2022, ora 14

33/15.02.2023 Dispoziția privind  aprobarea procedurii de desemnare  a reprezentantului functionarilor publici in comisia paritara din cadrul unitatii administrative teritoriale Comuna Petreu

32/15.02.2023 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza al doamnei Bebek Alina-Roxana, prin trecerea la gradatia 4 corespunzatoare transei de vechime in munca,incepand cu drepturile lunii februarie 2023

31/15.02.2023 Dispoziția privind convocarea de  indata a  Consiliului Local al Comunei Petreu, in sedinta  extraordinara pentru data de 16.02.2023, ora 9

30/01.02.2023 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii pentru minorul/a Enyedi Claudia Edith

29/01.02.2023 Dispoziția cu privire la încetarea îndemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitului/ei Foldesi Ludovic

28/01.02.2023 Dispoziția cu privire la încetarea ajutorului social și al alocației pentru sustțnerea familiei pentru Kozak Erzsebet -Pamela

27/01.02.2023 Dispoziția cu privire la încetarea ajutorului social pentru Lakatos Barna

26/01.02.2023 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată prin Legea 276/2010  pentru Kozak Ileana

25/25.01.2023 Dispoziția privind convocarea a Consiliului Local al Comunei Petreu, în ședința ordinară pentru data de 01.02.2022, ora 14

24/25.01.2023 Dispoziția cu privire la acordarea suplimentelor de energie

23/25.01.2023 Dispoziția cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încalzirea locuinței

22/25.01.2023 Dispoziția privind alocarea secventelor de numere pentru înregistrarea corespondentei în registrele de intrare-ieșire de către Compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petreu, judetul Bihor

21/20.01.2023 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  ianuarie 2023

20/13.01.2023 Dispoziția privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica a Comunei Petreu pentru anul 2023

19/13.01.2023 Dispoziția privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Petreu

18/04.01.2023 Dispozitai privind stabilirea  salariului de baza pentru domnul Pop Andras, incepand cu data de 01 ianuarie 2023

17/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a insotitorului cu handicap grav, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022

16/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna  Balaj Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

15/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna  Kozak Robert, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

14/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna  Balaj Tunde, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

13/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna  Kozma-Kozak Marghit, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

12/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Tiriac Doina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

11/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Suiugan Ioana-Elisabeta, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

10/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Trum Magdalena-Monika, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

9/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Papp Olimpia-Florina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

8/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Lengyel Anamaria, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

7/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Novac Loredana-Ramona, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

6/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Schek Eva, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

5/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Deak Agnes-Eduska, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

4/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Sturz Maria Ileana, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

3/04.01.2023 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, pentru doamna Cziriak Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

2/03.01.2023 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Zetenyi Claudia-Mariana persoana cu handicap grav

1/03.01.2023 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Siller Maria persoana cu handicap grav

 

2022

203/26.12.2022 Dispoziția privind convocarea de indata a  Consiliului Local al Comunei Petreu, in sedinta extraordinara pentru data de 27.12.2022, ora 14

202/22.12.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  decembrie 2022

201/22.12.2022 Dispoziția cu privire la acordarea suplimentelor de energie

200/ 22.12.2022 Dispoziția cu privire la acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

199/14.12.2022 Dispoziția privind convocarea Consiliului Local al Comunei Abramut, in sedinta ordinara pentru data de 21.12.2022, ora 9

198/09.12.2022 Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr. 183/24.11.2022 privind acordarea suplimentelor de energie

197/09.12.2022 Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr. 182/24.11.2022 privind acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței

196 din 06.12.2022 Dispoziția  privind convocarea de îndată în ședință extraordin. pentru data de 08.12.2022, ora 9

195/05.12.2022 Dispoziția de stabilire a cuantumului  alocației pentru suținerea familiei  pentru Balazs Sandor

194/05.12.2022 Dispoziția privind încetarea  indemnizației pentru persoană cu handicap grav al numitei Balog Ileana

193/05.12.2022 Dispoziția privind stabilirea în baza Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările  și completările ulterioare, a indemnizației numitului Tnyi Laszlo  personae cu handicap grav

192/05.12.2022 Dispoziția privind stabilirea în baza Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările  și completările ulterioare, a indemnizației numitei Dunai Elisabeta personae cu handicap grav

191/05.12.2022 Dispoziția privind stabilirea în baza Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările  și completările ulterioare, a indemnizației numitului FOLDESI LUDOVIC  personae cu handicap grav

190/05.12.2022 Dispozitia privind  incetarea  alocației pentru susținerea familiei pentru Lakatos Tunde

189/05.12.2022Dispozitia privind  stabilirea   alocației pentru susținerea familiei pentru Cozac Attila

188/05.12.2022 Dispozitia privind  stabilirea   alocației pentru susținerea familiei pentru Lippai Dalma-Magda

187/05.12.2022 Dispozitia privind  stabilirea   alocației pentru susținerea familiei pentru Țiriac Emil

186/05.12.2022 Dispozitia privind  stabilirea   alocației pentru susținerea familiei pentru Balazs Anita

185/05.12.2022 Dispozitia privind  stabilirea   alocației pentru susținerea familiei pentru Mezei Lucian-Adalbert

184/05.12.2022 Dispoziția cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei pentru Rezmuves Simona Ibolya

183/24.11.2022 Dispoziția privind acordarea suplim. de energie

182/24.11.2022 Dispoziția privind acordarea ajutorului de încalzirea locuinței

181/24.11.2022 Dispoziția privind respingerea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și suplimentului de energie

180 / 21.11.2022 Dispoziția privind constit. comisia de inventarierea anuală

179/21.11.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  noiembrie  2022

178/15.11.2022 Dispoziția privind convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei Abramut, in sedinta extraordinara pentru data de 17.11.2022, ora 9

177/01.11.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Varga Geza

176/01.11.2022 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Lakatos Patrik-Daniel persoana cu handicap grav

175/01.11.2022 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Kozak Elvira persoana cu handicap grav

174/01.11.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozma-Kozak Ianos

173/01.11.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Csornai Mihai

172/01.11.2022 Dispoziția cu privire la repunerea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozak Janos

171/01.11.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Csepento Remus

170/01.11.2022 Dispoziția cu privire la incetarea ajutorului social pentru Farkas Ecaterina

169/01.11.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Nagy Marcela

168/25.10.2022 Dispoziția privind aprobarea completarii fisei postului a dn. Albu Monica-Luminita avand functia  de consilier personal al primarului comunei Abramut, judetul Bihor

167/ 22.10.2022 Dispoziția privind convocarea de îndata a CL al com. Abrămuț în ședința extraordinară pentru data 24.10.202022, oar 9

166/13.10.2022 Dispoziția privind convocarea a Consiliului Local al Comunei Abramut, in sedinta ordinara pentru data de 20.10.2022, ora 14

165/13.10.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  octombrie  2022

164/12.10.2022.dispozitia privind convocarea de indata a CL Abrămuț, în ședință extraordinară pentru data de 13.10.2022, ora 14

163/10.10.2022 Dispoziția cu privire la acordarea gradatiei 5, corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei Schek Eva, ce ocupa functia contractuala  de asistent personal

162/ 05.10.2022 Dispoziția privind convocarea ședinței extrordinară a CL Abrămuț, pentru datade 06.10.2022. ora 9

161/03.10.2022 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Balaj Irenke persoana cu handicap grav

160/03.10.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozak Attila

159/03.10.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Tiriac Terez

158/03.10.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Tiriac Iosif

157/03.10.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Pintye Florin Alin

156/03.10.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Hendre Attila

155/03.10.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Balazs Sandor

154/03.10.2022 Dispoziția cu privire la incetarea ajutorului social pentru Simon Ilona

153/03.10.2022 Dispoziția cu privire la incetarea ajutorului social pentru Kozak Ileana

152/03.10.2022 Dispoziția cu privire la incetarea ajutorului social pentru Nyiri Imre

151/03.10.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Lakatos Barna

150/26.09.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  septembrie  2022

149 21.09.2022 Dispoziția privind desemnarea pers. resp. cu activit. de soluționare petiții

148 din 21.09.2022 Dispoziția, privind convocarea ședinței ordinară pentru data de 28.09.2022. ora 9

147/16.09.2022 Dispoziția cu privire la acordarea stimulentului de participare in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

146/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Lengyel Anamaria, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

145/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Novac Loredana-Ramona, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

144/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Deak Agnes-Eduska, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

143/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Sturz  Maria Ileana, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

142/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Czirjak Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

141/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Suiugan Ioan-Elisabeta, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

140/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Trum Magdalena-Monika, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

139/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Papp Olimpia-Florina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

138/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Schek Eva, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

137/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Kozma-Kozak Marghit, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

136/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Tiriac Doina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

135/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna  Balaj Tunde, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

134/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru domnul  Kozak Robert, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

133/02.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii august 2022,  pentru doamna Balaj Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

132/01.09.2022 Dispoziția cu privire la numirea reprezentantilor primariei in comisia pentru evaluarea estimativa a pagubelor produse in urma fenomenelor meteorologice avand ca efect seceta pedologica la culturile agricole pe teritoriul comunei Abramut

131/01.09.2022  Dispoziția cu privire la incetarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru Balazs Sandor

130/01.09.2022  Dispoziția cu privire la incetarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru Balas Eniko

129/01.09.2022  Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Karetka Aliz-Erika

128/01.09.2022  Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Tiriac Tibor

127/01.09.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Mocai Julia

126/01.09.2022 Dispoziția cu privire la incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav al numitului/ei Balaj Irenke

125/01.09.2022 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Varga Ilona persoana cu handicap grav

124/01.09.2022 Dispoziția cu privire la suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru  Kozak Janos

123/01.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Prunar Florinel Sancar

122/01.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozak Andras

121/01.09.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Tiriac Mircea-Dorel

120/01.09.2022 Dispoziția cu privire la incetarea ajutorului social pentru Rezmuves Iuliana

119/01.09.2022 Dispoziția cu privire la incetarea ajutorului social pentru Mocai Rita

118/30.08.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  august  2022

117/19.08.2022 Dispoziția privind constituirea comisiei de constatare a pagubelor produse de speciile de fauna de interes cinegetic culturilor Agricole și silvice

116/04.06.2022 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de constatare a pagubelor produse de speciile de fauna de interes cinegetic culturilor agricole și silvice

115/04.08.2022,Dispozitia  privind convocarea Consiliului Local al com. Abrămuț, în ședință ordinară din data de 11.08.2022, ora 9

114/01.08.2022 Dispoziția cu privire la incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav al numitului Popovici Gyorgy

113/01.08.2022 Dispoziția cu privire la incetarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Csepento Remus

112/01.08.2022 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Karetka Aliz-Erika

111/01.08.2022 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Csornai Mihai

110/01.08.2022 Dispoziția cu privire la repunere in plata a ajutorului social pentru Balogh Carol

109/01.08.2022 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Cziriak Vincze

108/28.07.2022 Dispozția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata și completată prin Legea 276/2010 pentru luna iulie 2022

107/08.07.2022 Dispozitia cu privre la incetarea contractului de munca al doamnei Bakki Eva-Monika-asistent personal

106/04.07.2022 Dispozitia cu privre la actualizarea comitetului local pentru situatii de urgenta de constatare a pagubelor produse in urma fenomenelor meteorologice periculoase avand ca efect seceta pedologica la culturile agricole pe teritoriul comunei Abramut

105/30.06.2022 Dispozitia cu privire la  adoptarea,,Registrului abtinerilor in situatii de conflict de interese’’, a ,,Registrului incidentelor de integritate’’ si a ,, Chestionarului autoadministrativ privind calitatea si integritatea serviciilor publice,,

104/30.06.2022,Dispoziția privind aprobarea codul de etică al Primăriei  Abrămuț

103/30.06.2022, Dispoziția privind aprobarea Planului de Integritate al SNA perioada 2021-2025

102/30.06.2022, Dispoziția privind aprobarea ROF a grupului de lucru implementarea SNA

101/30.06.2022 Dispoziția cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru integritate la nivelul Primariei Comunei Abramut

100/30.06.2022 Dispoziția cu privire la desemnarea consilierului de etica pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul comunei Abramut

99/30.06.2022   Dispoziția cu privire la incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav al numitei Madau Iuliana

98/30.06.2022   Dispoziția cu privire la incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav al numitei Scheck Margareta

97/30.06.2022   Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Balaj Ibolya-Erzsebet persoana cu handicap grav

96/30.06.2022   Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Maior Rozalia persoana cu handicap grav

95/30.06.2022   Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozak Tibor

94/30.06.2022   Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Kozak Csaba

93/30.06.2022   Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Varga Costel

92/30.06.2022   Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lakatos Iuliana

91/30.06.2022   Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Kozak Erzsebet-Pamela

90/30.06.2022   Dispoziția cu privire la suspendarea ajutorului social pentru  Simon Ilona

89/30.06.2022   Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Gheorghe Gyongyi

88/30.06.2022   Dispozitia cu privre la numirea reprezentantului primariei in comisia pentru evaluarea estimativa a pagubelor produse in urma fenomenelor meteorologice avand ca efect seceta pedologica la culturile agricole pe teritoriul comunei Abramut

87/24.06.2022   Dispozitia cu privre la constituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe din cadrul unitatii administrative- teritoriale comuna Abramut,judetul Bihor

86/24.06.2022   Dispozitia cu privre la desemnarea reprezentantului in comisia pentru constatarea si evaluarea pierderilor conform dispozitiilor art.106 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

85/24.06.2022   Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  iunie  2022

8416.06.2022   Dispozitia cu privre la convocarea  Consiliului Local al Comunei Abramut,  in sedinta  ordinara pentru data de  23.06. 2022, ora 9

83/15.06.2022   Dispoziția cu privire la regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta pentru salariati din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Abramut

82/02.06.2022   Dispoziția cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru  Kozak Stefan

81/02.06.2022   Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Lakatos Sandor

80/02.06.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  cuantumului ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru  Varga Beatrix-Zsaklin

79/02.06.2022   Dispoziția cu privire la suspendarea ajutorului social pentru Mocai Rita

78/02.06.2022   Dispoziția cu privire la suspendarea ajutorului social pentru Balogh Carol

77/25.05.2022   Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  mai  2022

76/09.05.2022   Dispoziția cu privire la desemnarea doamnei Aliz Arpasi, consilier asistent in cadrul Compartimentului Agricol, Mediu si Urbanism, ca persoana responsabila cu transmiterea Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale consilierilor locali,primarului si functionarilor publici prin intermediul platformei online,denumita e-DAI

75/02.05.2022   Dispoziția cu privire la aprobarea ajutorului de urgenta pentru familiile si persoanele singure care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor incendiilor, accidentelor precum si altor situatii deosebite stabilite prin HCL  pentru Nemes Lucica

74/02.05.2022   Dispoziția cu privire la aprobarea ajutorului de inmormantare pentru Kozak Adalbert

73/02.05.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Lakatos Irina

72/02.05.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Balaj Erika

71/02.05.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  cuantumului ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru  Prunar Mihaela

70/02.05.2022   Dispoziția cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social pentru Kozak Aranka

69/29.04.2022   Dispoziția cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Abramut, Judetul Bihor, in sedinta ordinara pentru data de 06 mai 2022

68/21.04.2022   Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  aprilie  2022

67/20.04.2022   Dispozitia cu privre la modificarea Dispozitiei Primarului nr.33 din 23.02.2022 privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistata in perioada 14 martie-15 mai 2022

66/01.04.2022   Dispoziția cu privire la incetarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru Simon Ilona

65/01.04.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Tiriac Terez

64/01.04.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Silaghi Livia

63/01.04.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Tiriac Attila

62/01.04.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Rezmuves Edit-Gyongyi

61/01.04.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  cuantumului ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru  Cziriak Claudia

60/01.04.2022   Dispoziția cu privire la modificarea  cuantumului ajutorului social pentru  Mandrucz Domitian

59/01.04.2022   Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Silaghi Eva-Floare

58/30.03.2022   Dispozitia  privind  instituirea curatelei pe seama minorei Belciu Krisztina-Viola

57/30.03.2022   Dispozitia cu privre la acordarea stimulentului de participare in invatamintul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

56/28.03.2022   Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  martie  2022

55/24.03.2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Abrămuț privind ședința ordinară pentru data de 31.03.2022 ora 9

54/23.03.2022   Dispozitia cu privre la reactualizarea comisiei in baza Ordinului nr.3710/2017 privind aprobarea Metodologieie pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism

53/10.03.2022 Dispoziție privind convocarea CL în ședință ordinară pentru data de 17.03.2022 ora 14

52/09.03.2022   Dispozitia cu privre la reactualizarea Colectivului de sprijin al autoritatii tutelare si asistentei sociale la nivelul comunei Abramut

51/09.03.2022   Dispozitia cu privre la constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Abramut

50/05.03.2022 Dispozitia privind desemnarea persoanei responsabile pentru implemenatraea masurilor necesare imbunatatiri accesului cetatenilor la servicii publice digitale

49/04.03.2022 Dispozitie Pentru numirea lucratorului care efectuează măsurarea temperaturii salariaților și vizitatorilor, conform măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei COVID 19

48/04.03.2022 Dispozitie Pentru numirea lucrătorului pentru supravegherea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei COVID 19

47/04.03.2022 Dispozitie de numire a conducatorilor locurilor de munca

46/04.03.2022  Dispozitie contractuala cu serviciu extern abilitat

45/04.03.2022 Dispozitie nominalizare a salariatilor care pot conduce mijloacele auto din dotarea societatii

44/04.03.2022 Dispozitie privind acordarea echipamentului individual de protectie

43/04.03.2022 Dispozitie privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si protectiei securitatii si sanatatii in munca

42/04.03.2022 Dispozitie de numire a lucratorilor responsabili cu depozitarea gestionarea substantelor toxice periculoase si a materialelor reciclabile

41/04.03.2022 Dispozitie comisie pentru evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific

40/04.03.2022 Dispozitie lucratori desemnati privind coordonarea activitatilor de stingere a incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol grav si iminent

39/04.03.20222 Dispozitie lucratori desemnati privind acordarea de prim ajutor

38/04.03.2022 Dispozitie infiintare serviciu intern privind activitatea de securitate si sanatate in munca

37/04.03.2022 Dispozitie lucratori desemnati privind activitatea de securitate si sanatate in munca

36/04.03.2022   Dispozitie asumarea raspunderii privind activitatea de securitate si sanatate in munca

35/03.03.2022   Dispozitia cu privre la convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei Abramut,  in sedinta  extraordinara pentru data de  07.03. 2022, ora 9

34/25.02.2022   Dispozitia  privind  actualizarea Comisiei comunale Abramut pentru recensamantul  populatiei si locuintelor din anul 2021

33 / 23.02.2022 Dispozitia privind stabilirea punctelor de lucru și programului de funcționare pentru autorecenzare în perioada 14 martie-15 mai 2022

32/23.02.2022   Dispozitia  privind  acordarea suplimentelor de energie

31/23.02.2022   Dispozitia  privind  acordarea ajutoarelor  pentru incalzirea locuintei

30/22.02.2022   Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  februarie  2022

29/15.02.2022   Dispozitia cu privre la convocarea Consiliului Local al comunei Abramut, Judetul Bihor, in sedinta ordinara pentru data de  22 februarie 2022

28/01.02.2022   Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Zetenyi Claudia-Mariana  persoana cu handicap grav

27/01.02.2022   Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Balazs Gyorgy

26/01.02.2022   Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Balog Szandi-Anamaria

25/31.01.2022   Dispozitia  privind  instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgent in anul 2022

24/31.01.2022   Dispozitia  privind  instituirea curatelei pe seama minorei Belciu Krisztina-Viola

23/26.01.2022   Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  decembrie  2021

22/25.01.2022   Dispozitia  privind  acordarea suplimentelor de energie

21/25.01.2022   Dispozitia  privind  acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

20/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Suiugan Ioana-Elisabeta, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

19/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Balaj Tunde, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

18/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Trum Magdalena, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

17/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Balaj Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

16/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Lengyel Anamaria, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

15/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru domnul Kozak Robert, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

14/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Papp Olimpia-Florina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

13/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Novac Loredana-Ramona, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

12/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Deak Agnes-Eduska, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

11/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Schek Eva, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

10/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Bakki Eva-Monika, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

9/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Kozma-Kozak Margit, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

8/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Tiriac Doina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

7/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Sturz Maria-Ileana, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

6/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Cziriak Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

5/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022

4/11.01.2022 Dispozitia privind stabilirea salariului de baza pentru domnul Pop Andras,incepand cu data de 01 ianuarie 2022

3/04.01.2022  Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Popovici Gyorgy persoana cu handicap grav

2/03.01.2022 Dispoziția cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Farkas Gyula

1/03.01.2022 Dispoziția cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Horvath Zsolt-Imre

 

2021

143 din 03.12.2021 Dispoitia privind convocarea ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț pentru data de 10.12.2021

142/29.11.2021 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Tanyi Laszlo persoana cu handicap grav

141/29.11.2021 Dispozitia privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Tanyi Laszlo persoana cu handicap grav

140/29.11.2021 Dispoziția cu privire la incetarea indemnizatiei pentru  persoana cu handicap grav al numitului/ei  Gati Balaj

139/29.11.2021 Dispoziția cu privire la incetarea indemnizatiei pentru  persoana cu handicap grav al numitului/ei  Heider Marton

138/29.11.2021 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Nyiri Adrian

137/29.11.2021 Dispoziția cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Rezmuves Janos

136/29.11.2021 Dispozitia cu privre la incetarea ajutorului social pentru Sebok Maria

135/29.11.2021 Dispozitia cu privre la incetarea ajutorului social pentru Kozma-Kozak Aliz

134/29.11.2021 Dispoziția cu  privire la modificarea cuantumului ajutorului social pentru Mândrucz Domițian

133/29.11.2021 Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  si  stabilirea alocației pentru susținerea familiei   pentru  Varga Beatrix-Zsaklin

132/25.11.2021 Dispozitia  privind  acordarea suplimentelor de energie

131/25.11.2021 Dispozitia  privind  acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

130/24.11.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  noiembrie  2021

129/24.11.2021 Dispozitia  privind  instituirea curatelei pe seama minorului Tar Csongor-Andras

128/24.11.2021 Dispoziția  privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de active si pasiv ale Comunei Abramut si constituirea comisiei de analiza a bunurilor propuse la casare pentru anul 2021

127/24.11.2021 Dispoziția cu privire la stabilirea  responsabilitaților pentru ducerea la indeplinire a masurilor Dispuse prin decizii ale Curtii de Conturi a României-Camerei de Conturi Bihor

126/05.11.2021 Dispoziția cu privire la convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei Abramut, in sedinta extraordinara  pentru data  de 08.11.2021, ora 9

125/01.11.2021 Dispoziția cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei si recuperarea sumelor incasate necuvenit pentru Varga Illa

124/01.11.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru  Balaj Csilla

123/01.11.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru  Balazs Sandor

122/01.11.2021 Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Tiriac Arpad

121/28.10.2021 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Abramut, judetul Bihor

120/28.10.2021 Dispoziția cu privire la acordarea stimulentului de participare in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii  defavorizate

119/28.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea duratei contractului individual de munca al doamnei Tiriac Doina, care ocupa functia contractual de asistent personal

118/28.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea duratei contractului individual de munca al doamnei Deak Agnes-Eduska, care ocupa functia contractual de asistent personal

117/26.10.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  octombrie  2021

116/26.10.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Abrămuț pentru data de 02.22.2021

115/01.10.2021 Dispoziția privind stabilirea în baza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitului Balaj Irenke  persoană cu  handicap grav.

114/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Hendre Attila

113/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Tiriac Terez

112 / 01.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Balas Eniko

111/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Farkas Gyula

110/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Balasz Sandor

109/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Farkas Ildiko Simona

108/  01.10.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru susținerea familiei pentru Cziriak Emanuil Csaba

107/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru susținerea familiei pentru Nyiri Sabina

106/ 01.10.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru Kozak Vorica

105 /27.09.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru luna septembrie 2021

104/ 22.09.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare a Cl Abrămuț pentru data de 29.09.2021

103 /13.09.2021 Dispozița  privind convocarea de îndată a CL Abrămuț în ședință extraordinară pentru data de 14.09.2021, ora 14.00

102/10.09.2021 Dispoziția privind interzicerea comercializării și/sau consumului de băuturi alcoolice între orele 7,00-23,00 în ziua desfășurării referendumului local din data de 12.09.2021, pe o distanță de 500 metrii în jurul localurilor de vot

101/10.09.2021 Dispoziția privind numirea personalului tehnic necesar în vederea prevenirii rspândirii COVID19 la birourilor electorale ale secțiilor de votare din com abrămuț, la Referendumul local din 12.09.2021

100/01.09.2021 Dispoziția cu privire la modificarea cuantumului ajutorului socal pentru Lakatos francisc

99/01.09.2021 Dispoziția privind stabilirea în baza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitului Gati Balaj  persoană cu  handicap grav.

98/01.09.2021 Dispoziția cu privire la suspendarea ajutorului social pentru Kozma -Kozak Aliz

97/01.09.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru Lakatos Emil

96/27.08.2021 Dispoziția cu privire la desemnarea unui informatician pentru biroul Electoral de Circumscripție Abrămuț în vederea desfățurării referendumului local din 12 septembrie 2021

95/26.08.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru luna august 2021

94/23.08.2021 Dispoziția cu privire la modificarea Disp. nr 87 din 11.08.2021, emsiă de primarul com. Abrămuț

93/18.08.2021 Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr.90 din 12.08.2021 emisă de   Primarul Comunei Abrămuț

92/12.08.2021 Dispoziția privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Abrămuț în vederea desfășurării Referendumului local din 12 septembrie 2021

91/12.08.2021 Dispoziția nr. 91 din 12.08.2021 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru Referendumul local din data de 12.09.2021

90/12.08.2021 Dispoziția nr. 90 din 12.08.2021 privind stabilirea locației B.E.C Abrămuț județul Bihor, pentru Referendumul local din 12.09.2021

89/12.08.2021 Dispoziția privind propunerea de delagare a atribuțiilor secretarului general al comunei Abrămuț, pentru perioada când doamna Maria TAKACS, ce ocupă funcția publică de conducere specifică de secretar general al Comunei Abrămuț, se află în concediu de odihnă, concediu medical sau în alte situații neprevăzute

88/11.08.2021 Dispoziția privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice și stabilirea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a Referendumului local din data de 12 septembrie 2021

87/11.08.2021    Dispoziția privind aprobarea programului calendaristic pentrurealizarea  acțiunilor necesare desfășurării referendumului local din  data   de 12.09.2021

86/04.08.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 11..08.2021

85/02.08.2021 Dispozitia cu privre la incetarea ajutorului social pentru Varga Angela

84/02.08.2021 Dispozitia cu privre la recuperarea sumelor incasate necuvenit pentru Rezmuves Ecaterina

83/02.08.2021 Dispozitia cu privire la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  si  stabilirea alocației pentru susținerea familiei   pentru Rezmuves Simona-Ibolya

82/02.08.2021 Dispozitia cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Farkas Ecaterina

81/26.07.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  iulie  2021

80/16.07.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul unităților adminsitrativ-teritoriale comuna Abrămuț și comuna Cherechiu

79/15.07.2021 Dispoziția cu privire la nominalizare persoanelor responsabile pentru derularea POAD 2020/2021, la nivelul Primariei Comunei Abramut

78 /13.07.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 20.07.2021

77/01.07.2021 Dispoziție cu privire la aprobarea ajutorului de înmormântare pentru Nyiri Sandor

76/01.07.2021 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Simon  Ilona

75/01.07.2021 Dispoziție privind stabilirea în baza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitei Madau Iuliana persoană cu  handicap grav.

74/01.07.2021 Dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav al numitului Maroșan Ioan

73/01.07.2021 Dispoziție cu privire la modificarea coantumului alocației pentru susținerea familiei în vederea recuperării sumelor necuvenite pentru Varga Illa

72/01.07.2021 Dispoziție cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit a alocației pentru susținerea familiei pentru Pintye Florin Alin

71/01.07.2021 Dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2010 privind venitul minim garantat și modificată cu L.276/2010, pentru Kozak Adalbert

70/24.06.2021 Dispoziție privind acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2010 privind venitul minim garantat și completată prin L.276/2010 pentru luna iunie2021

69/17.06.2021 Dispoziție cu privire la constituirea comisiei pentru derularea procedurilor de negociere redevență pentru spațiul cabinet medical uman Abrămuț și respectiv cabinet medical uman Petreu

68/17.06.2021 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de constatare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic  culturilor agricole și silvice

67/03.06.2021 Dispoziția cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț pentru data de 10.06.2021

66/02.06.2021 Dispoziția cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Csepento Remus

65/02.06.2021 Dispoziția cu privire la modificarea coantumului ajutorului social pentru Fechete Ecaterina

64/28.05.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea codului de conduită profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din U.A.T. Abrămuț

63/25.05.2021 Dispoziția privind stabilirea salariului de bază al D-nei Arpasi Aliz, trecerea la gradația 3, corespunzătoare tranșei de vechime începând cu iunie 2021

62/25.05.2021 Dispoziția cu privire la rectificarea actului de căsătorie nr.4 din octombrie 2020, privind pe numiții Cziriak Tiberiu și Varga Lili.

61/25.05.2021 Dispoziția privind acordarea și plata ajutorului social conform L.416/2010 privind venitul minim garantat și completată prin L.276/2010 pentru luna mai 2021

60/ 20.05.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 27.05.2021

59/06.05.2021 Dispoziție cu privire la desemnarea persoanelor responsabile L.68/2018 privind combaterea ambroziei și a normelor de aplicare, aprobate prin H.G. nr.707/2018 actualizate cu modificările și completările ulterioare.

58/04.05.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Daroczi Susana

57/04.05.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Țiriac Terez

56/4.05.2021 Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Horvath Gergo

55/04.05.2021 Dispoziție cu privire la suspendarea ajutorului social pentru Varga Angela

54/04.05.2021 Dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav al numitei  Maior Ana

53/29.04.2021 Dispoziția privind încadrarea cu contract individual de muncă pe durată determinată a doamnei Suiugan Ioana Elisabeta în funcția de asistent personal.

52/28.04.2021 Dispoziție privind încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitului Suiugan Emil Andrei

51/23.04.2021 Dispoziția privind acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin L.276/2010 pentru aprilie 2021

50/22.04.2021 Dispoziția privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor atribuire contract furnizare buldoexcavator, pentru proiectul FEADR creșterea calității serviciilor de întreținere a spațiilor publice

49/14.04.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 21.04.2021

48/13.04.2021 Dispoziția privind stabilirea dreptului de semnătură la Trezoreria Marghita privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie respectiv CEC

47/04.04.2021 Dispoziția privind constituirea comisiei în baza ordinului Nr.3710/2017

46/01.042021 Dispoziția cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Kozak Ștefan

45/01.042021 Dispoziția cu privire la modificarea coantumului ajutorului social pentru Kozak  Ștefan

44/01.042021 Dispoziția cu privire la încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav al numitului Koszta Jossef

43/01.042021 Dispoziția cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitei Meszaroș Noemi

42/01.042021 Dispoziția cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitului Segal Bence Tamaș

41/29.03.2021 Dispoziția privind acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată cu L.276/2010 pentru luna martie 2021

40/23.03.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 30.03.2021

39/23.03.2021 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Abrămuț

38/11.03.2021 Dispoziția cu privirela modificarea Dispoziției nr.48/10.03 referitor la constituirea comisiei  centrale pentru recensamântul general  agricol

37/03.03.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Alexander Alberto

36/03.03.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Leonard

35/03.03.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Lăcătuș Alexia Szilvia

34/03.03.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Marian Radu

33/03.03.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Cristian Marius

32/03.03.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Rezmuves Krisztina

31/01.03.2021 Dispoziție privind aprobarea ajutorului de urgență pentru familii și persoane singure care se află în situații de necesitate datorate calamităților, incendiilor, accidentelor și alte situații deosebite stabilite prin HCL, pentru Maroșan Ioan

30/01.03.2021 Dispoziția privind stabilirea în baza L448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitului Nemeș Mădălin Ionuț persoană cu handicap grav.

29/01.03.2021 Dipoziție privind stabilirea în vaza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare , a indemnizației numitului Marușan Ioab persoană cu handicap grav

28/01.03.2021 Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a dosarelor pentru procedura de închiriere și atribuire directă a suprafețelor de pajiști din comuna Abrămuț disponibile domeniului privat în extravilanul comunei Abrămuț.

27/01.03.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familieie pentru Horvath Zsolt Imre

26/01.03.2021 Dispoziția cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Kozak Janos

25/01.03.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Kozak Adalbert

24/01.03.2021 Dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată cu L.276/2010 pentru stabilirea alocației pentru susținerea familiei pentru Kozma Kozak Aliz

23/01.03.2021 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea fam. Țiriac Terez

22/26.02.2021 Dispoziția privind stabilirea salariului de bază a doamnei Meseșan Kinga , gradația 4

21/22.02.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2021 privind venitul minim garantat modificată și completată prin L.276/2010 pentru luna februarie

20/11.02.2021 Dispoziția privind aprobarea ajutorului de urgență pentru familii și persoane singure care se află în situații de necesitate datorate calamităților, incendiilor, accidentelor și alte situații deosebite stabilite prin HCL

19/09.02.2021 Dispoziția cu privire la aprobarea strategiei  anuale de achiziție publică a comunei Abrămuț pentru anul 2021

18 /09.02.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 16.02.2021

17/01.02.2021 Dispoziția privind acordarea și plata ajutorului social în baza L.461/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată cu L.276/2010 privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei pentru Cziriak Claudia

16/01.02.2021 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Rezmuves Ecaterina

15/01.02.2021 Dispoziția cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru D-nul Balog Carol

14/01.02.2021 Dispoziția cu privire la numirea d-nei Balaj Eniko Maria în funcția publică definitivă de consilier Clasa I, studii S, grad profesional asistent la compartimentul Agricol, Mediu și Urbanism

13/01.02.2021 Dispoziția cu privire la încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru Kozak Ianos

12/01.02.2021 Dispoziție cu privire la modificarea coantumului ajutorului social pentru Kozak Ianos

11/19.01.2021 Dispoziția cu privire la încadrarea d-nei Albu Monica în funcția contractuală de consilier al primaruluial U.A.T. Abrămuț

10/19.01.2021 Dispoziția cu privire la stabilirea coantumului indemnizației  lunare a persoanelor cu handicap grav, începând cu drepturile lunii ianuarie 2021

9/19.01.2021 Dispoziția pentru stabilirea salariului de bază, începând cu luna ianuarie 2021, pentru Kozak Robert în funcția contractuală de asistent personal

8/19.01.2021 Dispoziția privind stabilirea salariului de bază, începând cu luna ianuarie 2021, pentru d-na Balaj Rodica în funcția contractuală de asistent personal.

7/19.01.2021 Dispoziția cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001 privind venitul minim garantat și completată cu L.276/2010 pentru luna ianuarie 2021

06 /19.01.2021 Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare Cl pentru data de 25.01.2021

5/19.01.2021 Dispoziția cu privire la instruirea salariaților în domeniului situațiilor de urgență în anul 2021

4/04.01.2021 Dipoziția privind modificarea duratei contractului individual de muncă a d-nei Balaj Rodica , care ocupă funcția contractuală  de asistent personal

3/04.01.2021 Dispoziția privind încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Gabor Mate

2/04.01.2021 Dispoziția privind încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Balaj Viola

1/04.01.2021 Dispoziția cu privire la acoperirea definitivă a deficitului pe secțiunea de dezvoltare pe 2020 a activităților finanțate de la bugetul local și a secțiunii de funcționare a bugetului din fonduri proprii.