Documente supuse spre dezbatere publică

Proiect de hotărâre nr.60 din 13.09.2021, privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr. 45 din 23.06.2021, privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

2020

Proiect de hotărâre nr.2940 din 04.12.2020, privind propunerea de instiuire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentui cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare ăn com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.28 din 25.05.2020 privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre nr.27 din 25.05.2020 privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.26 din 25.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărăre nr.20 din 09.04.2020 privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

Proiect de hotărâre nr.42 din 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

Proiect de hot. privind aprob. Regulamentului de gospod.

Proiect de hot. privind nivelurile impoz. și taxelor la Prim.Abrămuț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *