Documente supuse spre dezbatere publică

2021

75/ 28.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finalizare și a devizului general estimatriv pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea drumuri în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

74/ 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri

73 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind achizționarea de acțiuni la societatea Sc Apa Canal Nord Vest SA

69 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe Trim. III, 2021

68 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț, varianta III

67/ 01.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abramuț pentru trim.III al anului 2021 și stabilirae măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

66/ 22.09.2021 Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu,, urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

64 / 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

60 /13.09.2021 Proiect de hotărâre  privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

58 / 26.08.2021 Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

45 /23.06.2021 Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

25/ 14.04.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

2020

Proiect de hotărâre nr.2940 din 04.12.2020, privind propunerea de instiuire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentui cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare ăn com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.28 din 25.05.2020 privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre nr.27 din 25.05.2020 privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.26 din 25.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărăre nr.20 din 09.04.2020 privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

Proiect de hotărâre nr.42 din 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

Proiect de hot. privind aprob. Regulamentului de gospod.

Proiect de hot. privind nivelurile impoz. și taxelor la Prim.Abrămuț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *