Documente supuse spre dezbatere publică

2023

Poiect de hotărâre nr. 2 din 25.01.2023 privind aprobarea contului de execuție bugetara al Comunei Abramut petrim IV anul 2022

Proiect de hotărăre. nr. 1 din 09.01.2023 privind aprobarea Bugetului Local al Com. Petreu pentru anul 2023

2022

Proiect de hotărâre nr. 78 din 06.12.2022, privind aprobarea Bugetului local , vari. V

Proiect de hotărâre nr.74 din 15.11.2022, privind aprobarea devizului general -faza SF investiției ,, Finaliz.construire birouri admin. și anexe gosp. sat Petreu,,

Proiect de hotărâre nr.73 din 15.11.2022, privind modif. și complet. HCL nr.91din 2021, privind predarea către MDRAP a amplasamentului investiției ,, Finalizare/ Construire birouri admin. și anexe gospodărești , sat. Petreu, nr. 146, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.69 din 24.10.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț, rectificat vari.IV

Proiect de hotărâre nr.68 din 22.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,, (2)

Proiect de hotărâre nr.67din 24.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,,

Proiect de hotărâre nr.65 din 13.10.2022, privind stadiul de înscriere a datelor înRA al com. Abrămuț, pentru trim.III

Proiect de hotărâre nr.64 din 13.10.2022, privind aprobarea PUZ și Regulament local aferent pentru lucararea Finalizarea /Cosntruire birouri admin. și anexe gospodărești, sat Petreu, nr.146. com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.63 din 13.10.2022, privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț, trim.III, anul 2022

Proiect de hotărâre nr.60 din 12.10.2022, privind aprobarea proiectului ,, dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 12.10.2022, privind aprobarea completării Strategiei de dezvolatre locală pentru perioada 2021-2027 a unității admisnistrativ teritoriale Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.56 din 05.10.2022, privind modif. HCl nr. 64/2022, privind proiectul ,, Creșterea eficienței energetice în unitatea de învățîmânt ȘC. Primară nr.1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor.,,

Proiect de hotărâre nr.54 din 21.09.2022, privind completarea HCL nr.40 din 22.06.2022, privind aprob. proiect. ,, Reabilitarea moderată a clădirilor publice din com. Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr.50 din 21.09.2022 privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2022, rectificat varianta II

Proiect de hotărâre nr.45 din 13.07.2022, privind acordul de colaborare dintre com. abrămuț și gestionarul fondului cinegetic

Proiect de hotărâre nr. 44 din 21.iulie 2022, privind aprob. bugetului local 2022, rectificat vari.II

Proiect de hotărâre nr.43 din 06.07.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol, trim II, 2022

Proiect de hotărâre nr.41 din 16.06.2022, privind aprobarea proiectului,, Reabilitarea moderată a clădirilor piblice din com Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr. 38 din 22.05.2022 privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027

Proiect de hotărâre nr.36 din 18.05.2022 privind clasificarea unor drumuri publice de interese public local în categoria funcțională străzi și drum, situate pe terioriului unității admin. Abrămuț, jud. BH,,

Proiect de hotărâre nr. 35 din 29.04.2022 privind aprobarea normativ proprii de cheltuieli pentru com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr. 34 pivind aprobarea contului de execuție bugetară al com Abrămuț, trim.I,2022

Proiect de hotărâre nr.29 din 04.05.2022, privind bugetul Local al Com. Abrămuț , pe anul 2022 rectificat varianta I

Proiect de hotărâre nr. 26 din 24.03.2022, privind aprobarea investiției ,, Înființare rețea de gaze naturale în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.23 din 24.03.2022, privind aprobarea valorilor impozabile, taxelor locale și amenzilor în com. Abrămuț, pe anul  2023

Proiect de hotărâre nr.17 din 03.03.2022, privind aprobarea formării unui număr cadastral în loc. Crestur

Proiect de hotărâre nr.16 din 03.03.2022, privind înregistrarea com. Abrămuț în Sistemul național electronic de plată și înrolarea sistemul ghișeul.ro

Proiect de hotărâre nr.3 din 17.01.2022, privind declararea de interes public local a unor DC

Proiect de hotărâre nr.2 din 17.01.2022 privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzile siuate în intrevilanul comunei abrămuș. localitatea Petreu și introducerea lor în domeniul public al com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.1 din 14.01.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuțpe anul 2022

2021

104/30.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității romilor din com. Abrămuț, pentru anul 2022

103/30.12.2021 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale al compartimentului de asistența socială din cadrul Primărie com. Abrămuț pe anul 2022 

 95/ 21.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2021, varianta VI

85/03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV de negociere a prețului de cumpărare a unei clădire

81/26.11.20221 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Proiectului amenajamentului pastoral, aprobat prin HCL nr.18/20218

80/05.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Local al com. Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta IV

76/01.11.2021 Proiect de hotărâre  privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Abrămuț

74/ 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri

73 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind achizționarea de acțiuni la societatea Sc Apa Canal Nord Vest SA

70/26.10.2021 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor Drumuri de exploatare agricolă, aprobarea formării unor numere cadastrale

69 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe Trim. III, 2021

68 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț, varianta III

67/ 01.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abramuț pentru trim.III al anului 2021 și stabilirae măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

66/ 22.09.2021 Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu,, urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

64 / 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

60 /13.09.2021 Proiect de hotărâre  privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

58 / 26.08.2021 Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

45 /23.06.2021 Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

25/ 14.04.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

2020

Proiect de hotărâre nr.2940 din 04.12.2020, privind propunerea de instiuire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentui cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare ăn com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.28 din 25.05.2020 privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre nr.27 din 25.05.2020 privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.26 din 25.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărăre nr.20 din 09.04.2020 privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

Proiect de hotărâre nr.42 din 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

Proiect de hot. privind aprob. Regulamentului de gospod.

Proiect de hot. privind nivelurile impoz. și taxelor la Prim.Abrămuț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *