Urbanism

2022

Anunț intenție de elaborare PUZ-Birouri administrative și anexe gospod. Petreu

Partea cu poze PUG

Partea scrisă PUG-Regulement local de urbanism 

Regulament de gospodarire comunala

Hot. 43din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de Gospodarire

Anunt ref. Legea 231-2018

Felhivas a 231 -es torvenyre

lista certificate urbanism si autorizatii constr.

acte necesare ISC-2