Registrul pentru evidența hotărârilor

2023

 • Hotărârea nr. 29 din 27.02.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractual de concesiune nr. 1 din 08.08.2003
 • Hotărârea nr. 28 din 27.02.2023 privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2023 în Comuna Petreu
 • Hotărârea nr. 27 din 27.02.2023 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Petreu
 • Hotărârea nr. 26 din 27.02.2023 privind numirea sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Comuna Petreu
 • Hotarârea nr. 25 din 27.02.2023 privind Regurile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale în Comuna Petreu
 • Hotarârea nr. 23 din 27.02.2023 privind modulul de organizare a apărării împotriva incendiilor în Comuna Petreu
 • Hotarârea nr. 21 din 27.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Petreu
 • Hotarârea nr. 19 din 27.02.2023 aprobarea Planului de acțiune local privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul comuei Petreu, județul Bihor, pentru perioada 2023-2027
 • Hotarârea nr. 17 din 27.02.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Petreu, județul Bihor, pentru perioada 2023-2027
 • Hotarârea nr. 14 din 27.02.2023 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada SEMESTRUL II, anul 2022
 • Hotarârea nr. 13 din 27. 02. 2023 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.02.2023
 • Hotarârea nr. 12 din 27.02.2023 privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Petreu din data de 27.02.2023
 • Hotărâre nr. 7 din 01.02.2023 privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 51453 Abrămuț, nr. cadastral 51453 Fundției PLATAN PETREU
 • Hotărâre nr. 6 din 01.02.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Petreu
 • Hotărârea nr. 5 din 01.02.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Petreu pe anul 2023
 • Hotărâre nr. 4 din 01.02.2023 privind aprobarea contului de execuție bugetara al Comunei Abrămuț pe trim IV anul 2022
 • Hotărâre nr. 3 din 01.02.2023 privind aprobarea PV al ședinței extraordinare din 27.12.2022
 • Hotărâre nr. 2 din 01.02.2023 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al comunei Petreu din 01.02.2023
 • Hotărârea nr. 1 din 01.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL al comunei Petreu pentru următoarele trei luni

2022

Hotărârea nr. 93 din 27.12.2022 privind aprobarea ajustarii prețului contractului de lucrări nr. 553 din data de 02.11.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR

Hotărârea nr. 92 din 27.12.2022 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, taxele speciale în com. Petreu în anul 2023

Hotărărea nr. 91 din 27.12.2022 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2022

Hotărârea nr. 90 din 27.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședintei extraordinare a Consiliului Local al com Petreu din data de 27.12.2022

Hotărâre nr. 89 din 21.12.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Abrămuț, județul Bihor

Hotărâre nr. 88 din 21.12.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local si stabilirea venitului minim garantat conform Legii 416 din 2001 pentru anul 2023

Hotărâre nr. 87 din 21.12.2022 privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2022, rectificat, varianta VI

Hotătâre nr. 86 din 21.12.2022 privind aprobarea statului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului com. Abrămuț

Hotărâre nr. 85 din 21.12.2022 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de îndemnizații lunare cuvenite

Hotărăre nr. 84 din 21.12.2022 privind modificarea contribuţiei comunei Abrămuț pentru exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal)

Hotărăre nr. 83 din 21.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂȚII PETREU, COMUNA ABRĂMUȚ”

Hotărărea nr. 82 din data de 21.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale și UAT Abrămuț

Hotărărea nr. 81 din data de 21.12.2022 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2023-2024 pe raza Comunei Abrămuț

Hotărărea nr. 80 din 21.12.2022 Privind aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii Gimnaziale nr. 1 Petreu, pentru anul școlar 2022-2023

Hotărărea nr. 79 din 21.12.2022 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 08.12.2022

Hotărărea nr. 78 din 21.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 21.12.2022

Hot. nr.77 din 08.12.2022 , privind rezieliere -concesiune cabinet medical Abrămuț-

Hot. nr.76 din 08.12.2022 privind rectif. buget

Hot. nr.75 din 08.12.2022 privind aprobarea PV sedinta

Hot.  nr. 74 din 08.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi

Hot. nr. 73 din 17.11.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț, rectificat vari.IV

Hot. nr.72 din 17.11.2022, privind aprobarea devizului general -faza SF investiției ,, Finaliz.construire birouri admin. și anexe gosp. sat Petreu,,

Hot. nr.71 din 17.11.2022, privind modif. și complet. HCL nr.91din 2021, privind predarea către MDRAP a amplasamentului

Hot. nr.70 din 17.11.2022, privind aprob. ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL al com. abrămuț din data de 11.08.2022

Hot. nr. 69 din 17.11.2022, privind alegerea președintelui de ședință al CL al com. Abrămuț pentru urm. trei luni

Hot. nr.68 din 24.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,,

Hot. nr. 67 din 24.10.2022, privind implementarea proiectului ,, Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Abrămuț, județul Bihor,,

Hot. nr. 66 din 24.10.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL din data de 24.10.2022

Hot. nr.65 din 20.10.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în RA al com. Abrămuț, pentru trim.III

Hot. nr.64 din 20.10.2022, privind aprobarea PUZ și Regulament local aferent pentru lucararea FinalizareaCosntruire birouri admin. și anexe gospodărești, sat Petreu, nr.146. com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Hot. nr.63 din 20.10.2022, privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț, trim.III, anul 2022

Hot. nr.62 din 20.10.2022, privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 28.09.2022, și a PV al ședințelor extraordinare din 06.10.2022 și 13.10.2022

Hot. nr.61 din 20.10.2022, privind aprobarea ordini de zi a ședinție ordinare a CL al com. abrămuț din data de 20.10.2022

Hot. nr.60 din 13.10.2022, privind aprobarea proiectului ,, dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Hot. nr.59 din 13,10,2022, privind aprobarea completării Strategiei de dezvolatre locală pentru perioada 2021-2027 a unității admisnistrativ teritoriale Abrămuț, jud. Bihor,,

Hot. nr.58 din 13.10.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL din data de 13.10.2022

Hot. nr.57 din 06.10.2022 privind modificarea HCL nr. 642021, privind proiectul,, Creșterea eficientei energetice in unitatea de învățământ Șc. nr.1 Abrămuț,,

Hot. nr.56 din 06.10.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extaordinare din 06.10.2022

Hot. nr.55 din 128.09.2022 privind completarea HCL nr.40 din 22.06.2022, privind aprob. proiect. ,, Reabilitarea moderată a clădirilor publice din com. Abrămuț,,

Hot. nr.54 din 28.09.2022, privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2022, rectificat varianta II

Hot. nr.53 din 28.09.2022, privind desemnarea reprezentanțiiloe CL al com. Abrămuț în Consiliul de Administrație al Școliii Gimn. nr.1 Petreu

Hot. nr.52 din 21.09.2022, privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinarea din data de 11.08.2022

Hot. nr.51 din 28.09.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 28.09.2022

Hot. nr.50 din 11.08.2022, privind acordul de colaborare dintre com. Abrămuț și gestionarul fondului cinegetic

Hot. nr.49 din 11.08.2022, privind activitatea per. ai persoanelor cu handicap grav , sem I, anul 2022

Hot. nr.48 din 11.08.2022, privind aprobarea bugetului local 2022, rectificat varianta II.

Hot. nr.47 din 11.08.2022, privind aprobarea contului de execuție bugetară, trim.II, 2022

Hot. nr.46 din 11.08.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol, sem II, 2022

Hot. nr.45 din 11.08.2022, privind aprobarea PV al ședinței ordinarea din 22.06.2022

Hot. nr.44 din 11.08.2022, privind aprobarea ordinii de zi din data de 11.08.2022

Hot. nr.43 din 11,08,2022, privind aprobarea președintului de ședință a CL, pentru urm. trei luni

Hot. nr.42 din 22.06.2022 privind clasificarea unor drumuri publice de interese public local în categoria funcțională străzi și drum, situate pe terioriului unității admin. Abrămuț, jud. BH,,

Hot. nr.41 din 22.06.2022 p0rivind aprobarea modificărilor tehnice și financiare pentru obiectul..Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor din ADI Regio BH Nord, jud. BH,,

Hot. nr.40 din 22.06.2022, privind aprobarea proiectului,, Reabilitarea moderată a clădirilor piblice din com Abrămuț,,

Hot. nr. 39 din 22.06.2022 privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027

Hot. nr.38 din 22.06.2022, privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 05.06.2022

Hot. nr.37 din 22.06.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Cl din data de 22.06.2022

Hot. nr.36 din 06.05.2022, privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public

Hot. nr.35 din 06.05.2022, privind aprobarea normativ proprii de cheltuieli pentru com. Abrămuț

Hot. nr.34 din 06.05.2022, privind aprobarea contului de execuție al com. Abrămuț pe trim.I, anul2022

Hot. nr.33 din 06.05.2022 privind aprobarea Bugetului local, rectificat varianta I

Hot.32 din 06.05.2022, privind aprobarea valorilor impozabile și taxelor locale  în anul 2023

Hot. nr.31 din 06.05.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abrămuț, pentru trim. I

Hot. nr.30 din 06.05.2022, privind aprob. PV din data de 31.03.2022

Hot. nr.29 din 06.05.2022, privind aprob. ordinii de zi din data de 06.05.2022

Hot. nr.28 din 06.05.2022, privind alegerea preș. de ședință pentru urm. trei luni

Hot. nr. 27 din 31.03.2022, privind formarea unui număr cadastral în loc. Crestur

Hot. nr.26 din 31.03.2022, privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare materiale și umane ptr gestionarea Situații de Urgență 2022 , PARUMF 2022

Hot. nr.25 din 31.03.2022, privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor în com. Abrămuț, PAAR 2022

Hot. nr.24 din 31.03.2022, privind înregistrarea com Abrămuț, în sistemul Național electronic de Plată, utilizând cardul bancar și implicit înrolarea în sistemul Ghișeul.ro

Hot. nr.23 din 31.03.2022, privind aprobarea investiției ,, Înființare rețea gaze naturale în com. Abrămuț , jud. Bihor,,

Hot. nr.22 din 31.03.2022, privind aprobarea PV a ședinței ordinare din data de 17.03.2022

Hot. nr.21 din 31.03.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com Abrămuț din data de 31.03.2022

Hot. nr.20 din 17.03.2022, privind declararea de interes public a unui a unor drumuri comunale, DC 15 si 110 străzi Abrămuț nr.1 si 5

Hot. nr.19 din 17.03.2022, privind aprobarea cuantumului și nr.-ul burselor școlare pentru Sem .II, 2022

Hot. nr.18 din 17.03.2022, privind participarea la Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Hot. nr.17 din 17.03.2022, privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 07.03.2022

Hot. nr.16 din 17.03.2022, privind aprobarea ordinii de zi a Cl din data de 17.03.2022

Hot. nr.15 din 07.03.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2022

Hot. nr.14 din 07.03.2022 privind aprobarea Pv al ședinței ordinare a Cl Abrămuț din data de 22.02.2022

Hot. nr.13 din 07.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Cl Abrămuț din data de 07.03.2022

Hot. nr.12 din 22.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al com . Abrămuț pe anul 2022

Hot. nr. 11 din 22.02.2022 privind prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de Garanție pentru obiectivul,, After chool în localitatea Abrămuț,,

Hot. nr.10 din 22.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale al comp. de asistență socială pe anul 2022

Hot. nr.9 din 22.02.2022 privind constituirea GLL pentru problemele romilor și aprobarea Planului de acțiune local , pentru anul 2022

Hot. nr.8 din 22.02.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. IV, anul 2022

Hot. nr.9 din 22.02.2022 privind constituirea GLL pentru problemele romilor și aprobarea Planului de acțiune local , pentru anul 2022

Hot. nr. 7 din 22.02.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul IV, 2021

Hot. nr.6 din 2.02.2022, peivind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada sem II, anul 2021

Hot. nr.5 din 22.02.2022 privind nominalizarea de către CL al comunei Abrămuț a doi consilieri locali

Hot. nr.6 din 2.02.2022, peivind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada sem II, anul 2021

Hot. nr. 4 din 22.02.2022 privind aprobarea de numeer de înregistrare noi pentru străzi și introducerea lor în domeniul public

Hot. nr. 3 din 22.02.2022 privind aprobarea PV al ședinâeo extraordinare din 29.12.2022

Hot. nr.2 din 22.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din 22.02.2022

Hot. nr. 1 din 22.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului com. Abrămuț pentru următoarele trei luni

2021

103 / 29.12.2021 Hotărâre privind organizarea  rețelei de învățământ în comuna Abrămuț,  în anul 2022-2023

102/ 29.12.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tenico-economice -faza SF ,, Finalizare construire Birouri administrative și anexe gospodărești, sat. Petreu, nr.146,,

101/ 29.12.2021Hotărâre privind aprobarea metodologiei, cuantumul maxim și situațiiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgență din bugetul local în baza L.416 din 2001

100/ 29.12.2021Hotărâre  privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local si stabilirea VMG , conform L. 416din2001

99/29.12.2021 Hotărâre privind completarea și modific. Proiectului amenajament pastoral din com. Abrămuț

98/29.12.2021 Hotărâre privind aprobarea PV al ședinței extraordinare a CL al com. Abrămuț din data de 22.12.2021

97/29.12.2021 Hotărâre  privind aprobarea ordinii dezi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 29.11.2021

96/ 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ,, Finalizare/Construire Birouri adminsitartive și anexe gospodărețti, sat. Petreu, nr.146 com. Abrămuț

95/ 22.12.2021 Hotărâre privind apobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta VI

94/ 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a CL Abrămuț din data de 22.12.2021

93 /22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț pentru data de 22.12.2021

92/10.12.2021 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț

91/10.12.2021 Hotărâre privind predarea către MDLPA , CNI, a amplasaamentului ref. la proiect ,, Finalizare construire birouri adminstrative Petreu,,

90/10.12.2021 Hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SC Apa Canal Nord Veast SA

89/10.12.2021 Hotărâre privind retragerea comunei Borș din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest

88 /10.11.2021 Hotărâre privind modificarea Hot. nr.71 din 29.09.2021,ref. la aprobarea formării unor număr cadastral

87/10.12.2021 Hotărâre privind aprobarea PV de negociere a prețului de cumpărare a unei clădiri din satul Făncica

86/10.12.2021 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor grav și a a numărului de indemnizații lunare pentru anul 2022

85 /10.12.2021, Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Com. Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta IV

84 /10.12.2021 Hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL Abrămuț din data de 08.11.2021

83/10.12.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL Abrămuț din data de 10.12.2021

82/08.11.2021 Hotărâre privind implementarea proiectului ,, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în comun Abrămuț, județul Bihor,,

81/08.11.2021 Hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL al Comunei Abrămuț din data de 02.11.2021

80/08.11.2021Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 08.11.2021

79/ 02.11.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Modernizarea drumuri în comuna Abrămuț , jud. Bihor,,

78/ 02.11.2021 Hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri în suprafață construită

77 /02.11.2021 Hotărâre privind achiziționarea de acțiuni la societatea Apă Canal Nord Vest SA

76 / 02.11.2021 Hotărârea privind aprobarea contului de execuție bugetară al Comunei Abrămuț pe Timestrul III, anul 2021

75/02.11.2021 Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta III

74/ 02.11.2021 Hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al Com. Abrămuț pentri Trim III, 2021 , Anexa nr.1 la HCL nr.74 din 02.11.2021

73/02.11.2021 Hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL Abrămuț din data de 29.09.2021

72/02.11.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 02.11.2021

71/ 29.09.2021 Hotărârea privind declararea de interes public a unor drumuri de exploatare agricolă

70/ 29.09.2021 Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu, județul Bihor.,,

69 /29.09.2021 Hotărârea privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Abrămuț în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu

68 /29.09.2021Hotărârea privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

67 /29.09.2021 Hotărârea  privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 11.08.2021 și a PV al ședinței extraordinare din data de 14.09.2021

66 /29.09.2021 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al comunei Abrămuț pentru următoarele trei luni

65 /29.09.2021Horărârea privind aprobarea ordninii de zii a ședinței ordinare a CL Abrămuț din data de 29.09.2021

64/14.09.2021 Hotărârea privind participarea la Programul ,, Creșterea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr.1 Abrămuț, comuna Abrămuț, județul Bihor,,

63/14.09.2021 Hoatărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinară CL din data 14.09.2021

62/11.08.2021 Hotărârea privind actualizarea actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare Zona Nord -Vest

61/11.08.2021 Hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Abrămuț nr. 12/25.03.2009 pivind organizarea unui referendum local

60/11.08.2021 Hotărârea privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 20.07.2021

59/11.08.2021 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 11.08.2021

58 /20.07.2021 Hotărârea privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții și aprobarea contribuției com. abrămuț pentru funcționarea compartimentului de urbanism și autorizare construcții, înființat în cadrul Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România

57/20.07.2021 Hotărârea privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, sem I, anul 2021

56/20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea achiziționării de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST S.A.

55/ 20.07.2021 Hotărârea privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abrămuț pentru trim. II și stabil. măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

54/20.07.2021 Hotărârea privind însușirea PV al comisiei de negociere a redevenței pentru spațiul cu destinația de Cabinet medical uman, situat în loc. Abrămuț nr.8, respectiv spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414 și aprobarea unui act adițional la Contractul de concesiune din 29.12.2004

53/20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului com. Abrămuț

52/ 20.07.2021 Hotărârea privind afectarea domeniului public al com. Abrămuț în scopul canalizării menajeră a localității Petreu, com. Abrămuț

51/ 20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe trimestrul II, anul2021

50/ 20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț pe anl 2021, rectificat varianta I

49 /20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 10.06.2021

48/20.07.2021 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni

47 /20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi aședinței din data de 20.07.2021

46/10.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical uman situat în loc. Abrămuț , nr.8, jud. Bihor, respectiv spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414, com. Abrămuț, jud. Bihor

45/10.06.2021 Hotărâre privind privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu, înscrise în C.F. 52512 și C.F 52170, proprietatea publică Comunei Abrămuț

44/10.06.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 27.05.2021.

43/10.06.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 10.06.2021

42/27.05.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Abrămuț nr. 43 din 13.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

41/27.05.2021 Hotărâre privind aderarea Comunei Abrămuț la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU

40/27.05.2021 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire ”Sală de educație fizică școlară”, în sat. Petreu, nr. 326, comuna Abrămuț, judeţul Bihor

39/27.05.2021 Hotărâre privind neasumarea responsabilității comunei Abrămuț, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023

38/27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 21.04.2021.

37/27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 27.05.2021

36/21.04.2021 Hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

35/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimiliate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Abrămuț, în anul 2022.

34/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu, pentru semestrul II, al anului 2021.

33/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliul Local al comunei Abrămuț.

32/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Abrămuț.

31/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației „ Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral și înscrierii în Cartea Funciară, în suprafață de 570 mp, în proprietatea publică a comunei Abrămuț.

30/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 – 2027 a unității administrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor

29/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural pentru obiectivul “Înființare și dotare centru tip after school în localitatea Abrămuț, comuna Abrămuț, județul Bihor”

28/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2021 în comuna Abrămuț.

27/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul I, anul 2021.

26/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021

25/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 30.03.2021.

24/21.04.2021 Hotărâre privind alegera președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Abrămuț.

23/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 21.04.2021

22/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Abrămuț, care nu se supun înmatriculării

21/30.03.2021 Hotărâre privind Planului de analiza și acoperire a riscurilor în comuna ABRĂMUȚ

20/30.03.2021 Hotărâre privind acceptarea donației de la Asociația ”Composesoratul Petreu” către Comuna Abrămuț a suprafeței de 1349 mp teren, identificat sub nr. topo 1344 și a suprafeței de 971 mp de teren identificat sub numărul topografic 1346 înscrise în CF nr. 101 Petreu și mandatarea Primarului comunei Abrămuț, pentru îndeplinirea demersurilor necesare întăbulării acestor donații

19/30.03.2021 Hotărâre privind acceptarea donației de la Asociația ”Composesoratul Petreu” către Comuna Abrămuț a unei suprafețe de 3640 mp teren, identificat sub nr. topo 754 , C.F. 50085 Abrămuț și mandatarea Primarului comunei Abrămuț, pentru îndeplinirea demersurilor necesare întăbulării acestei donații.

18/30.03.2021 Hotărâre privind împuternicirea Primarului comunei Abrămuț prentru semnarea Contractului de constituire a dreptului de superficie în favoarea comunei Abrămuț asupra terenului cu nr. cadastral 52059 Abrămuț, în suprafață de 2581 mp, în scopul edificării conductei de refulare pentru canalizarea manajeră a localității Petreu, comuna Abrămuț

17/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

16/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 16.02.2021

15/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 30.03.2021

14/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii „Înființare rețea de gaze naturale în comuna Abrămuț, județul Bihor”

13/16.02.2021 Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Abrămuț a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Abrămuț

12/16.02.2021 Hotărâre privind privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pajisti aflate în extravilan, în domeniul privat al Comunei Abrămuț, județul Bihor

11/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral și înscrierii în Cartea Funciară, în suprafață de 1540 mp, în proprietatea publică a comunei Abrămuț, având destinația de școală

10/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire” întocmit de ing. Reka Tomo, privind imobilul identificat prin numărul cadastral 50090, Cartea Funciară 50090 Abrămuț, în suprafață de 7357 mp.

9/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 25.01.2021

8/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 16.02.2021

7/25.01.2021 Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Abrămuț

6/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economci actualizati si aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat , aferenta investitiei „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT

5/25.01.2021 Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza Comunei Abrămuț .

4/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea ccontului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul IV, 2020

3/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 09.012.2020 și procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 22.12.2020

2/25.01.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al ConsiliuluiLocal al Comunei Abrămuț, pentru următoarele trei luni

1/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 25.01.2021

 

2020

ședință ianuarie

ședință februarie

ședință aprilie

ședință iunie

ședință 04 august

ședință 31 august

ședință 07 septembrie

ședință 23 septembrie

ședință 15 octombrie

ședință 27 octombrie

ședință 09 decembrie

ședință de îndată din 22 decembrie