Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

2022

20/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Suiugan Ioana-Elisabeta, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

19/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Balaj Tunde, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

18/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Trum Magdalena, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

17/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Balaj Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

16/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Lengyel Anamaria, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

15/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru domnul Kozak Robert, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

14/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Papp Olimpia-Florina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

13/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Novac Loredana-Ramona, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

12/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Deak Agnes-Eduska, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

11/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Schek Eva, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

10/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Bakki Eva-Monika, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

9/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Kozma-Kozak Margit, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

8/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Tiriac Doina, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

7/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Sturz Maria-Ileana, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

6/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Cziriak Rodica, ce ocupa functia contractuala de asistent personal

5/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav, incepand cu drepturile lunii ianuarie 2022

4/11.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de baza pentru domnul Pop Andras,incepand cu data de 01 ianuarie 2022

3/04.01.2022 Proiect de dispoziție privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Popovici Gyorgy persoana cu handicap grav

2/03.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Farkas Gyula

1/03.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Horvath Zsolt-Imre

2021

143 din 03.12.2021 Proiect de dispozitie privind convocarea ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț pentru data de 10.12.2021

142/29.11.2021 Proiect de dispozitie privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Tanyi Laszlo persoana cu handicap grav

141/29.11.2021 Proiect de dispozitie privind stabilirea in baza Legii nr.448/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a indemnizatiei numitului/ei Tanyi Laszlo persoana cu handicap grav

140/29.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la incetarea indemnizatiei pentru  persoana cu handicap grav al numitului/ei  Gati Balaj

139/29.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la incetarea indemnizatiei pentru  persoana cu handicap grav al numitului/ei  Heider Marton

138/29.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Nyiri Adrian

137/29.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea  dreptului la alocația  pentru susținerea familiei pentru  Rezmuves Janos

136/29.11.2021 Proiect de dispozitie cu privre la incetarea ajutorului social pentru Sebok Maria

135/29.11.2021 Proiect de dispozitie cu privre la incetarea ajutorului social pentru Kozma-Kozak Aliz

134/29.11.2021 Proiect de dispoziție cu  privire la modificarea cuantumului ajutorului social pentru Mândrucz Domițian

133/29.11.2021 Proiect de dispozitie cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  si  stabilirea alocației pentru susținerea familiei   pentru  Varga Beatrix-Zsaklin

132/25.11.2021 Proiect de dispozitie  privind  acordarea suplimentelor de energie

131/25.11.2021 Proiect de dispozitie  privind  acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

130/24.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  noiembrie  2021

129/24.11.2021 Proiect de dispozitie  privind  instituirea curatelei pe seama minorului Tar Csongor-Andras

128/24.11.2021 Proiect de dispoziție  privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de active si pasiv ale Comunei Abramut si constituirea comisiei de analiza a bunurilor propuse la casare pentru anul 2021

127/24.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea  responsabilitaților pentru ducerea la indeplinire a masurilor Dispuse prin decizii ale Curtii de Conturi a României-Camerei de Conturi Bihor

126/05.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei Abramut, in sedinta extraordinara  pentru data  de 08.11.2021, ora 9

125/01.11.2021 Proiect de dspoziție cu privire la încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei si recuperarea sumelor incasate necuvenit pentru Varga Illa

124/01.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru  Balaj Csilla

123/01.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru  Balazs Sandor

122/01.11.2021 Proiect de dispozitie cu privre la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Tiriac Arpad

121/28.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Abramut, judetul Bihor

120/28.10.2021 Proiect de  dispoziție cu privire la acordarea stimulentului de participare in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii  defavorizate

119/28.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea duratei contractului individual de munca al doamnei Tiriac Doina, care ocupa functia contractual de asistent personal

118/28.10.2021 Proiect de  dispoziție cu privire la modificarea duratei contractului individual de munca al doamnei Deak Agnes-Eduska, care ocupa functia contractual de asistent personal

117/26.10.2021 Proiect de  dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  octombrie  2021

116/26.10.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Abrămuț pentru data de 02.22.2021

115/01.10.2021 Proiect de dispoziție privind stabilirea în baza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitului Balaj Irenke  persoană cu  handicap grav.

114/ 01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Hendre Attila

113/ 01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Tiriac Terez

112/ 01.10.2021Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Balas Eniko

111/ 01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Farkas Gyula

110/ 01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Balasz Sandor

109/ 01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Farkas Ildiko Simona

108/  01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru susținerea familiei pentru Cziriak Emanuil Csaba

107/ 01.10.2021 Prpoiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru susținerea familiei pentru Nyiri Sabina

106/ 01.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru Kozak Vorica

105 din 27.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru luna septembrie 2021

104 din 22.09.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Cl Abrămuț pentru data de 29.09.2021

103 /13.09.2021 Prpoiect de dispozițe  privind convocarea de îndată a CL Abrămuț în ședință extraordinară pentru data de 14.09.2021, ora 14.00

102/10.09.2021 Proiect de dispoziție privind interzicerea comercializării și/sau consumului de băuturi alcoolice între orele 7,00-23,00 în ziua desfășurării referendumului local din data de 12.09.2021, pe o distanță de 500 metrii în jurul localurilor de vot

102/10.09.2021 Proiect de dispoziție privind interzicerea comercializării și/sau consumului de băuturi alcoolice între orele 7,00-23,00 în ziua desfășurării referendumului local din data de 12.09.2021, pe o distanță de 500 metrii în jurul localurilor de vot

101/10.09.2021 Proiect de dispoziție privind numirea personalului tehnic necesar în vederea prevenirii rspândirii COVID19 la birourilor electorale ale secțiilor de votare din com abrămuț, la Referendumul local din 12.09.2021

100/01.09.2021 Proiect de dispozițe cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social pentru Lakatos francisc

99/01.09.2021 Proiect de dispoziție privind stabilirea în baza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitului Gati Balaj  persoană cu  handicap grav.

98/01.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la suspendarea ajutorului social pentru Kozma -Kozak Aliz

97/01.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru Lakatos Emil

96/27.08.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea unui informatician pentru biroul Electoral de Circumscripție Abrămuț în vederea desfățurării referendumului local din 12 septembrie 2021

95/26.08.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind VMG modificată și complatată prin Legii 276/2010 pentru luna august 2021

94/23.08.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea Disp. nr 87 din 11.08.2021, emsiă de primarul com. Abrămuț

93/18.08.2021 Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.90 din 12.08.2021 emisă de   Primarul Comunei Abrămuț

92/12.08.2021 Proiect de dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Abrămuț în vederea desfășurării Referendumului local din 12 septembrie 2021

91/12.08.2021 Proiect de dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru Referendumul local din data de 12.09.2021

90/12.08.2021Proiect de dispoziție privind stabilirea locației B.E.C Abrămuț județul Bihor, pentru Referendumul local din 12.09.2021

89/12.08.2021 Proiect de dispoziție privind propunerea de delagare a atribuțiilor secretarului general al comunei Abrămuț, pentru perioada când doamna Maria TAKACS, ce ocupă funcția publică de conducere specifică de secretar general al Comunei Abrămuț, se află în concediu de odihnă, concediu medical sau în alte situații neprevăzute

88/11.08.2021 Proiect de dispoziție privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice și stabilirea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a Referendumului local din data de 12 septembrie 2021

87/11.08.2021 Proiect de dispoziție privind aprobarea programului calendaristic pentrurealizarea  acțiunilor necesare desfășurării referendumului local din  data   de 12.09.2021

86/04.08.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Abramut pentru data  de 11.08.2021

85/02.08.2021 Proiect de dispozitie cu privre la incetarea ajutorului social pentru Varga Angela

84/02.08.2021 Proiect de dispozitie cu privre la recuperarea sumelor incasate necuvenit pentru Rezmuves Ecaterina

83/02.08.2021 Proiect de dispoziție cu privrie la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  si  stabilirea alocației pentru susținerea familiei   pentru Rezmuves Simona-Ibolya

82/02.08.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea si plata ajutorului social  în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru Farkas Ecaterina

81/26.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010  pentru luna  iulie  2021

80/16.07.2021Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul unităților adminsitrativ-teritoriale comuna Abrămuț și comuna Cherechiu

79/15.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la nominalizare persoanelor responsabile pentru derularea POAD 2020/2021, la nivelul Primariei Comunei Abramut

78/13.07.2021  Proiect de dispoziție  privind convocarea ședinței ordinare a  CL al Com. Abrămuț pentru data de 20.07.2021

77/01.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea ajutorului de înmormântare pentru Nyiri Sandor

76/01.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Simon  Ilona

75/01.07.2021 Proiect de dispoziție privind stabilirea în baza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitei Madau Iuliana persoană cu  handicap grav.

74/01.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav al numitului Maroșan Ioan

73/01.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea coantumului alocației pentru susținerea familiei în vederea recuperării sumelor necuvenite pentru Varga Illa

72/01.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit a alocației pentru susținerea familiei pentru Pintye Florin Alin

71/01.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2010 privind venitul minim garantat și modificată cu L.276/2010, pentru Kozak Adalbert

70/24.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2010 privind venitul minim garantat și completată prin L.276/2010 pentru luna iunie2021

69/17.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei pentru derularea procedurilor de negociere redevență pentru spațiul cabinet medical uman Abrămuț și respectiv cabinet medical uman Petreu

68/17.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei de constatare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic  culturilor agricole și silvice

67/03.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț pentru data de 10.06.2021

66/02.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Csepento Remus

65/02.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea coantumului ajutorului social pentru Fechete Ecaterina

64/28.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea codului de conduită profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din U.A.T. Abrămuț

63/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază al D-nei Arpasi Aliz, trecerea la gradația 3, corespunzătoare tranșei de vechime începând cu iunie 2021

62/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la rectificarea actului de căsătorie nr.4 din octombrie 2020, privind pe numiții Cziriak Tiberiu și Varga Lili.

61/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social conform L.416/2010 privind venitul minim garantat și completată prin L.276/2010 pentru luna mai 2021

60/20.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț pentru data de 27.05..2021

59/06.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea persoanelor responsabile L.68/2018 privind combaterea ambroziei și a normelor de aplicare, aprobate prin H.G. nr.707/2018 actualizate cu modificările și completările ulterioare.

58/04.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Daroczi Susana

57/04.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Țiriac Terez

56/04.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Horvath Gergo

55/04.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la suspendarea ajutorului social pentru Varga Angela

54/04.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav al numitei  Maior Ana

53/29.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încadrarea cu contract individual de muncă pe durată determinată a doamnei Suiugan Ioana Elisabeta în funcția de asistent personal.

52/28.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitului Suiugan Emil Andrei

51/23.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin L.276/2010 pentru aprilie 2021

50/22.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor atribuire contract furnizare buldoexcavator, pentru proiectul FEADR creșterea calității serviciilor de întreținere a spațiilor publice

49/14.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț

48/13.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea dreptului de semnătură la Trezoreria Marghita privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie respectiv CEC

47/04.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei în baza ordinului Nr.3710/2017

46/01.042021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Kozak Ștefan

45/01.042021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea coantumului ajutorului social pentru Kozak  Ștefan

44/01.042021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav al numitului Koszta Jossef

43/01.042021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitei Meszaroș Noemi

42/01.042021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav al numitului Segal Bence Tamaș

41/29.03.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată cu L.276/2010 pentru luna martie 2021

40/23.03.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a consiliului localal comunei Abrămuț pentru data de 16.02.2021

39/23.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire  la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Abrămuț

38/11.03.2021 Proiect de dispoziție la modificarea Dispoziției nr.48/10.03 referitor la constituirea comisiei  centrale pentru recensamântul general  agricol

37/03.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Alexander Alberto

36/03.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Leonard

35/03.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Lăcătuș Alexia Szilvia

34/03.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Marian Radu

33/03.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Lăcătuș Cristian Marius

32/03.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Rezmuves Krisztina

31/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea ajutorului de urgență pentru familii și persoane singure care se află în situații de necesitate datorate calamităților, incendiilor, accidentelor și alte situații deosebite stabilite prin HCL, pentru Maroșan Ioan

30/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea în baza L448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare a indemnizației numitului Nemeș Mădălin Ionuț persoană cu handicap grav.

29/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea în vaza L.448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare , a indemnizației numitului Marușan Ioab persoană cu handicap grav

28/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la numirea comisiei de evaluare a dosarelor pentru procedura de închiriere și atribuire directă a suprafețelor de pajiști din comuna Abrămuț disponibile domeniului privat în extravilanul comunei Abrămuț.

27/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familieie pentru Horvath Zsolt Imre

26/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Kozak Janos

25/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Kozak Adalbert

24/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată cu L.276/2010 pentru stabilirea alocației pentru susținerea familiei pentru Kozma Kozak Aliz

23/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea fam. Țiriac Terez

22/26.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază a doamnei Meseșan Kinga , gradația 4

21/22.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2021 privind venitul minim garantat modificată și completată prin L.276/2010 pentru luna februarie

20/11.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea ajutorului de urgență pentru familii și persoane singure care se află în situații de necesitate datorate calamităților, incendiilor, accidentelor și alte situații deosebite stabilite prin HCL

19/09.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea strategiei  anuale de achiziție publică a comunei Abrămuț pentru anul 2021

18/09.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț pentru data de 16.02.2021

17/01.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.461/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată cu L.276/2010 privind stabilirea alocației pentru susținerea familiei pentru Cziriak Claudia

16/01.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Rezmuves Ecaterina

15/01.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru D-nul Balog Carol

14/01.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la numirea d-nei Balaj Eniko Maria în funcția publică definitivă de consilier Clasa I, studii S, grad profesional asistent la compartimentul Agricol, Mediu și Urbanism

13/01.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru Kozak Ianos

12/01.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea coantumului ajutorului social pentru Kozak Ianos

11/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încadrarea d-nei Albu Monica în funcția contractuală de consilier al primaruluial U.A.T. Abrămuț

10/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea coantumului indemnizației  lunare a persoanelor cu handicap grav, începând cu drepturile lunii ianuarie 2021

9/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, începând cu luna ianuarie 2021, pentru Kozak Robert în funcția contractuală de asistent personal

8/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, începând cu luna ianuarie 2021, pentru d-na Balaj Rodica în funcția contractuală de asistent personal.

7/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea și plata ajutorului social în baza L.416/2001 privind venitul minim garantat și completată cu L.276/2010 pentru luna ianuarie 2021

6/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Abrămuț pentru data de 25.01.2021

5/19.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la instruirea salariaților în domeniului situațiilor de urgență în anul 2021

4/04.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea duratei contractului individual de muncă a d-nei Balaj Rodica , care ocupă funcția contractuală  de asistent personal

3/04.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Gabor Mate

2/04.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Balaj Viola

1/04.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la acoperirea definitivă a deficitului pe secțiunea de dezvoltare pe 2020 a activităților finanțate de la bugetul local și a secțiunii de funcționare a bugetului din fonduri proprii.