Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

2023

 

Proiect de hotărâre nr. 5 din 25.01.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 4 din 25.01.2023 privind aprobarea ordinii de zii a ședinței ordinare a CL al Comunei Petreu din data de 01.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 3 din 25.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL al Comunei Petreu pentru următoarele trei luni

Poiect de hotărâre nr. 2 din 25.01.2023 privind aprobarea contului de execuție bugetara al Comunei Abramut petrim IV anul 2022

Proiect de hotărăre. nr. 1 din 09.01.2023 privind aprobarea Bugetului Local al Com. Petreu pentru anul 2023

 

2022

Proiect de hotărâre nr. 91 din 14.12.2022 privind modificarea contribuţiei comunei Abrămuț pentru exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal)

Proiect de hotărâre nr. 90 din 14.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂȚII PETREU, COMUNA ABRĂMUȚ”

Proiect de hotărâre nr. 89 din 14.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Abrămuț

Proiect de hotărăre nr. 88 din 14.12.2022 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2023-2024 pe raza Comunei Abrămuț

Proiect de hotărăre nr. 87 din 14.12.2022 privind aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii Gimnaziale nr. 1 Petreu, pentru anul școlar 2022-2023

Proiect de hotărăre nr. 86 din 14.12.2022 privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 08.12.2022

Proiect de hotărăre nr. 85 din14.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a CL al com Abrămuț din data de 21.12.2022

 

Proiect de hotărâre nr. 80 din 06.12.2022 – privind stabilirea impozitelor pentru autovehicule

Proiect de hotărâre nr.79 din 06.12.2022 cabinet medical Abramut

Proiect de hotărâre nr. 78 din 06.12.2022, privind aprobarea Bugetului local , vari. V

Proiect de hotărâre nr.77 din 06.12.2022, privind  aprobarea  Procesului   verbal al ședinței  extraordinare  din data de 17.12.2022

Proiect de hotărâre nr.76 din 06.12.2022, privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  ședintei  extraordinare  a  Consiliului  Local al  Comunei  Abrămuț  din  data  de  08.12.2022

Proiect de hotărâre nr. 75 din 18.11.2022 privind aprobarea statului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului com. Abrămuț

 

Proiect de hotărâre nr.74 din 15.11.2022, privind aprobarea devizului general -faza SF investiției ,, Finaliz.construire birouri admin. și anexe gosp. sat Petreu,,

Proiect de hotărâre nr.73 din 15.11.2022, privind modif. și complet. HCL nr.91din 2021, privind predarea către MDRAP a amplasamentului investiției ,, Finalizare/ Construire birouri admin. și anexe gospodărești , sat. Petreu, nr. 146, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr. 72 din 15.11.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL al com. Abrămuț din data de 17.11.2022

Proiect de hotărâre nr.71 din 15.11.2022, privind alegerea președinteului de țedință al CL al com. Abrămuț, pentru urm. trei luni

Proiect de hotărâre nr. 70 din 15.11.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre nr.69 din 24.10.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț, rectificat vari.IV

Proiect de hotărâre nr.68 din 22.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,, (2)

Proiect de hotărâre nr.67din 24.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,,

Proiect de hotărâre nr.66 din 22.10.2022, privind aprobarea PV de ședință extraordinară a Cl din data de 24.10.2022

Proiect de hotărâre nr.65 din 13.10.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în RA al com. Abrămuț, pentru trim.III

Proiect de hotărâre nr.64 din 13.10.2022, privind aprobarea PUZ și Regulament local aferent pentru lucararea Finalizarea Cosntruire birouri admin. și anexe gospodărești, sat Petreu, nr.146. com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.63 din 13.10.2022, privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț, trim.III, anul 2022

Proiect de hotărâre nr.62 din 13.10.2022, privind aprobarea PV de ședință

Proiect de horărâre nr.61 din 13.10.2022, privind aprobarea ordinii de zi

Proiect de hotărâre nr.60 din 12.10.2022, privind aprobarea proiectului ,, dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 12.10.2022, privind aprobarea completării Strategiei de dezvolatre locală pentru perioada 2021-2027 a unității admisnistrativ teritoriale Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.56 din 05.10.2022, privind modif. HCl nr. 64/2022, privind proiectul ,, Creșterea eficienței energetice în unitatea de învățîmânt ȘC. Primară nr.1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor.,,

Proiect de hotărâre nr.54 din 21.09.2022, privind completarea HCL nr.40 din 22.06.2022, privind aprob. proiect. ,, Reabilitarea moderată a clădirilor publice din com. Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr.53 din 22.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Cl al com. abrămuț, în Consiliul Admin. al Școli Gimn. nr.1 Petreu

Proiect de hotărâre nr.52 din 21.09.2022, privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 11.08.2022

Proiect de hotărâre nr.51 din 21.09.2022, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 28.09.2022

Proiect de hotărâre nr.50 din 21.09.2022 privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2022, rectificat varianta II

Proiect de hotărâre nr.49 din 04.08.2022, privind activitatea per. ai persoanelor cu handicap grav , sem I, anul2022  rectificat vari.II

Proiect de hotărâre nr.48 din 04.08.2022, privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 22.06.2022

Proiect de hotărâre nr.47 din 04.08.2022, privind alegerea președintelui de ședință aș Consiliului Loccal com. Abrămuț, din data d e11.08.2022

Proiect de hotărâre nr.46 din 01.08.2022, privind aprobarea contului de executie bugetară, trimII,2022

Proiect de hotărâre nr.45 din 13.07.2022, privind acordul de colaborare dintre com. abrămuț și gestionarul fondului cinegetic

Proiect de hotărâre nr. 44 din 21.iulie 2022, privind aprobarea bugetului local 2022

Proiect de hotărâre nr.43 din 06.07.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol, trim II, 2022

Proiect de hotărâre nr.42 din 16.06.2022, privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare pentru obiectivul,, Reabilitare și modernizarea drumurilor și străzilor din ADI Regio Bh Nord Jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.41 din 16.06.2022, privind aprobarea proiectului,,Reabilitarea moderată a clădirilor piblice din com Abrămuț,

Proiect de hotărâre nr.39 din 16.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 22.06.2022

Proiect de hotărâre nr. 38 din 22.05.2022 privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027

Proiect de hotărâre nr.36 din 18.05.2022 privind clasificarea unor drumuri publice de interese public local în categoria funcțională străzi și drum, situate pe terioriului unității admin. Abrămuț, jud. BH,,

Proiect de hotărâre nr. 35 din 29.04.2022 privind aprobarea normativ proprii de cheltuieli pentru com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr. 34 pivind aprobarea contului de execuție bugetară al com Abrămuț, trim.I,2022

Proiect de hotărâre nr.29 din 04.05.2022, privind bugetul Local al Com. Abrămuț , pe anul 2022 rectificat varianta I

Proiect de hotarare nr.28 din 24.03.2022, privind aprobarea PARUMF 2022

Proiect de hotarare nr.27 din 24.03.2022, privind aprobarea PAAR 2022

Proiect de hotarare nr.26 din 24.03.2022, privind aprobarea investitiei ,, Infiintarea retaea de gaze naturale in comuna Abramut, judetul Bihor,,

Proiect de hotarare nr.25 din 24.03.2022, privind aprobarea PV de sedinta

Proiect de hotarare nr.24 din 24.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi

Proiect de hotărâre nr.23 din 24.03.2022, privind aprobarea valorilor impozabile, taxelor locale și amenzilor în com. Abrămuț, pe anul  2023

Proiect de hotarare nr.22 din 10.03.2022, privind aprobarea PV sedinta extraordinara din 07.03.2022

Proiect de hotărâre nr.21 din 10.03.2022, privind aprobarea cuantumului și numărul bursselor școlare, sem II, 2022

Proiect de hotărâre nr.20 din 10.03.2022, privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Proiect de hotarare nr.19 din 10.03.2022, privind aprobarea ordinii de zi

Proiect de hotarare nr.18 din 03.03.2022, privind formarea unui nr. cadastral

Proeict de hotarare nr.17 din 03.03.2022, privind formarea unui nr. cadastral

Proiect de hotarare nr.16 din 03.03.2022, privind aprobarea plata online SPEP si Ghiseul .ro

Proiect de hotarare nr.15 din 03.03.2022, privind aprobarea PV sedintei ordinare din 22.02.2022

Proiect de hotarare nr.14 din 03.03.2022, privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare

Proiect de hotărâre nr.13 din 23.02.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2022

Proiect de hotărâre nr.12 din 15.02.2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție , ref. ,, Înființare și dotare centru tip After School, în localitatea Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr.11 din 15.02.2022, privind aprobarea contului de execuție pe trim.IV, anul 2021

Proiect de hotarare nr.10 din 15.02.2022 privind aprobarea stadiul inscrierii datelor in regsitrul agricol

Proiect de hotărâre nr.9 din 15.02.2022 activitatea asistenților persoanli cu handicap grav pentru perioada sem. II, anul 2022

Proiect de hotarare nr.8 din 15.02.2022, privind desemnaraea de catre consiliul local a 2 consilieri ca evaluatori

Proiect de hotararae nr.7 din 15.02.2022, privind aprobarea PV sedintei extraordinare din 29.12.2021

Proiect de hotarare nr.6 din 15.02.2022, privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 22.02.2022

Proiect de hotarare nr.5 din 15.02.2022 privind alegerea presedinte de sedinte pentru trei luni

Proiect de hotărâre nr.4 din 17.01.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul IV al anului 2021

Proiect de hotărâre nr.3 din 17.01.2022, privind declararea de interes public local a unor DC

Proiect de hotărâre nr.2 din 17.01.2022 privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzile siuate în intrevilanul comunei abrămuș. localitatea Petreu și introducerea lor în domeniul public al com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.1 din 14.01.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuțpe anul 2022

 

2021

102/23.12.2021 Proiect ed hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2022-2023 pe raza com. Abrămuț

101/23.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Finalizare / Construire Birouri administrative și anexe gospodărești, sat. Petreu , nr. 146, comuna Abrămuț  ,,

100/23.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei, cuantumului maxim și situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în baza L.416/2001

99/23.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune sau lucrări de interes local și stabilirea venitului minim garantat conform L. 416/2001 completată și modificată pentru anul 2022

98/23.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare  CL al comunei Abrămuț din data de 22.12.2021

97/23.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL al com. Abrămuț din data de 29.12.2021

96/21.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ,, Finalizare/ Construire Birouri administrative și anexe gospodărețti , sat. Petreu, nr. 146, com. Abrămuț,,

95 /21.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul2021, varianta VI

94/21.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 22.12.2021

93/21.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 22.12.2021

92/21.12.2021 Proiect de hotărâre privind atestarea domeniului public DC 15- A, sat.Făncica, com. abrămuț

91/16.12.2021 Proiect de hotărâre privind formarea unui număr cadastral

90/03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Abrămuț, județul Bihor

89/03.12.2021 Proiect de hotărâre privind predarea către MDLPA , CNI, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Finalizarea / Construire birouri adminsitrative și anexe gospod. Peteru,,

88/ 03.12.2021 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Apa Canal Nord Vest SA

87/ 03.12.2021 Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Borș din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest SA

86/03.12.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.71/2021

85/ 03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV de negociere a prețului de cumpărar ea unei clădiri

84/ 03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți persoanlai ai persoanelor cu hndicap grav și a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav

83/ 03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV al ședinței extraordinare a CL al com. Abrămuț din data de 08.11.2021

82/ 03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al com. abrămuț din data de 10.12.2021

81/ 26.11.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Proiectului amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr.18 din 2018

80/05.11.2021 privind aprobarea bugetului Local al com. Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta IV

79 /02.11.2021 Proiect de hotărâre, privind implementarea proiectului ,, Îmbunătățirea infrastructurii agricole în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

78/ 02.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL al comunei Abrămuț din data de 02.11.2021

77/ 02.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 08.11.2021

76/ 02.11.2021 , privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al com. Abrămuț

75/ 28.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finalizare și a devizului general estimatriv pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea drumuri în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

74/ 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri

73 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind achizționarea de acțiuni la societatea Sc Apa Canal Nord Vest SA

72 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV de ședință ordinară a CL com. Abrămuț din data de 29.09.2021

71 / 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordniare a consiliului local al Com. Abrămuț din data de 02.11.2021

70 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor Drumuri de explaoatare agricolă, aprobarea formării unor numere cadastrale

69 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe Trim. III, 2021

68 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț, varianta III

67/ 01.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abramuț pentru trim.III al anului 2021 și stabilirae măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

66 /22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localității Petreu,,  urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare

65/22.09.2021 Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Comunei Abrămuț în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu

64/ 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

63/22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL al comunei abrămuț din data de 11.08.2021 și a PV al ședinței extraordinare din data de 14.09.2021

62/22.09.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Cl al cimunei Abrămuț pentru următoarele trei luni

61/ 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al Comunei Abrămuț din data de 29.09.2021

60/13.09.2021,Proiect de hotărâre  privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

59/13.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordninii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 26.07.2021

58 /26.08.2021 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

57/04.08.2021- Proiect de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv și a statutului Asociației  Intercomunitare Zona Nord –Vest

56/04.08.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 20.07.2021

55/04.08.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 11.08.2021

54/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii, și aprobarea contribuţiei Comunei Abrămuț pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei județene Bihor a Asociației ACOR

53/13.07.2021-  Proiect de hotărâre Privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada SEMESTRUL I , anul  2021

52/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

51/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului verbal al comisiei de negociere  a redevenței pentru spațiul cu destinația de Cabinet medical uman situat în  loc. Abrămuț, nr.8, com.Abrămuț, jud. Bihor,  respectiv  spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414, com. Abrămuț, jud. Bihor și aprobarea unui act adițional  la Contractul de de concesiune din 29.12.2004

50/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț pe trimestrul II, anul 2021

49/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021 rectificat –varianta I

48/13.07.2021- Proiect de Hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 10.06.2021.

47/13.07.2021-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Abrămuț , pe următoarele trei luni

46/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local    al comunei Abrămuț din data 20.07.2021

45/23.06.2021 -Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local

44/10.06.2021-Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu, înscrise în C.F. 52512 și C.F 52170, proprietatea publică Comunei Abrămut

43/03.06.2021 – Proiect de Hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 27.05.2021

42/03.06.2021 – Proiect de Hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local    al comunei Abrămuț din data 10.06.2021

41/03.06.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu

40/03.06.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu

39/03.06.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu

38/21.05.2021 – Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domniului public  în scopul canalizării menajere a localtății Petreu, comuna  Abrămuț, județul Bihor

37/21.05.2021- Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

36/21.05.2021- Proiect de hotărâre privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA

35/20.05.2021 – Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei  Abrămuț la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU

34/20.05.2021- Proiect de Hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire ”Sală de educație fizică școlară”, în sat. Petreu, nr. 326, comuna Abrămuț, judeţul Bihor

33/20.05.2021 – Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității comunei Abrămuț, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023

32/20.05.2021 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local  al comunei Abrămuț din data 27.05.2021

31/07.05.2021 – Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spațiul cu destinația de  cabinet medical uman situat în loc.  Abrămuț , nr.8, jud. Bihor,  respectiv  spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414, com. Abrămuț, jud. Bihor

30/14.04.2021- Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

29/14.04.2021- Proiect de Hotărâre  privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural pentru obiectivul “Înființare și dotare centru tip after school în localitatea Abrămuț, comuna Abrămuț, județul Bihor”

28/14.04.2021- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliul Local al comunei Abrămuț.

27/14.04.2021 – Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației „ Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral și înscrierii în Cartea Funciară, în suprafață de 570 mp, în proprietatea publică a comunei Abrămuț.

26/14.04.2021-  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu, pentru semestrul II, al anului 2021.

25/14.04.2021 – Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de Hotărâre privind alegera  președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Abrămuț.

24/14.04.2021- Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul I, anul 2021.

23/14.04.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț din data de 30.03.2021

22/14.03.2021- Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local  al comunei Abrămuț din data 21.04.2021

21/14.04.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Abrămuț, care nu se supun înmatriculării

20/17.03.2021- Proiect de hotărâre nr.20 din 17 martie 2021 privind adoptarea bugetului comunei Abrămuț pe anul 2021

19/09.03.2021-Proiect de hotărțre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2022 în com Abrămuț

18/09.03.2021-Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

ROF CL Abrămuț conf. Ordin 25 din 2021

17 /09.03.2021- Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

16 /09.03.2021-Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a unității adminstrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a UAT Abrămuț

15/09.02.2021 – Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii   „Înființare rețea de gaze naturale în comuna Abrămuț, județul Bihor”

14/09.02.2021- Proiect de hotărâre  privind  nominalizarea de către Consiliul local al comunei Abrămuț a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei  Abrămuț

13/09.02.2021- Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pajisti aflate în extravilan, în domeniul privat al Comunei Abrămuț, județul Bihor

12/09.02.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral  și  înscrierii în   Cartea Funciară, în suprafață de 1540  mp,  în proprietatea publică a  comunei Abrămuț, având destinația de școală

11/09.02.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire” întocmit de ing. Reka Tomo, privind imobilul identificat prin numărul cadastral  50090,  Cartea Funciară  50090 Abrămuț, în suprafață de 7357  mp.

10/09.02.2021- Proiect de hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 25.02.2021

9/09.02.2021   Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local   al comunei Abrămuț din data 16.02.2021

8/13.01.2021   Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii procedurii de inchiriere prin atribuire directa a suprafetelor de pajisti aflate in extravilanul/intravilan, in domeniul privat al Comunei Abrămuț, județul Bihor

7/19.01.2021- Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Abrămuț

6/19.01.2021- Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economci actualizati si aprobarea  finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat , aferenta investitiei  „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT

5/19.01.2021- Proiect de hotărâre privind  organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza Comunei Abrămuț .

4//19.01.2021-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul IV, 2020

3/19.01.2021-  Proiect de hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 09.012.2020 și procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 22.12.2020

2/19.01.2021-  Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință al  ConsiliuluiLocal  al  Comunei  Abrămuț, pentru următoarele trei luni

1/19.01.2021-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local    al comunei Abrămuț din data 25.01.2021