Structură

 PRIMĂRIA COMUNEI ABRĂMUȚ

Conducere

      Primar:                      BARCUI  Barna (UDMR)

      Viceprimar:               KOZÁK Róbert (UDMR)

      Secretar general al UAT:    TAKÁCS  Mária

    Compartimentul Contabilitate
RUS Cornelia – referent
IUHASZ Alexandru – inspector
MESESAN Kinga – consilier
BEBEK Alina  -consilier
Compartimentul Agricol, Mediu și Urbanism
ARPASI Aliz- consilier
CHECICHEIS Adriana – referent
BALAJ Eniko – consilier
BODI Beata – consilier
Compartimentul de Asistenţă socială
PAPIT Monica – consilier
JUHASZ Maria  – referent
Compartiment Adminsitrativ, Gospodărire și Întreținere
PAP Ana- guard
POP Andras – paznic
TOTH Bela – muncitor
CSUZI Ioan- muncitor
POTARI SCHEK Attila- muncitor

Hotărârea nr.64 din 12.12.2019 privind aprobarea  Organigramei, a statutului de personal și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Abrămuț