Transparență decizională

proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Com. Abrămuț pe anul 2021

Anunț privind transparența decizională publică, pentru proiectul de hotărâre nr.113 din 13.01.2021

proiect de hotărâre nr.113din 13.01.2021, privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pațiști aflate în extarilanul, în domeiul privat al com. Abrămuț

proiect de hotărâre nr.2940din 04.12.2020, privind propunerea de instituire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea și adminsitrarea taxei speciale de salubrizare în com. Abrămuț

proiect de hotărâre nr.29 din 25.05.2020 privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor

proiect de hotărâre nr.28 din 25.05.2020 privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

proiect de hotărâre nr.27 din 25.05.2020 privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

propect de hotărâre nr.26 din 25.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

proiect de hotărăre nr.20 din 09.04.2020 privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

proiect de hotărâre nr.19 din 14.02.2020 privind aprobarea bugetului final pentru obiectivul de investiții ,, Înființare și dotare centru tip After School în localit. Petreu, comuna Abrămuț, județul Bihor.

proiect de hotărâre nr.6 din 31.12.2019 privind aprob. valoarea contractului nr.553 din 02.11.2018, în conf. cu art.71 alin (1) din OUG 114-2018

proiect de hotărâre nr.42 din 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

proiect de hotărâre din 10.9.2019 privind aprobarea bugetului local al Com. Abrămuț pe anul 2019, varianta II

hot.36 din 13.08.2019 priv. aprob. rectificarii bugetului local pe anul 2019, SEM I

tranparență ședință februarie 2019

buget(sed. noi)

react.inventar (sed.dec.)

proiect de hotărâre privind modern.iluminat public

proiect de hotărâre privind modif. invent.bunurilor. com. Abrămuț

ref. modoficarea invent. bunurilor

hot.49 privind imp. și taxe locale 2018