Transparență decizională

2023

 

Poiect de hotărâre nr. 2 din 25.01.2023 privind aprobarea contului de execuție bugetara al Comunei Abramut petrim IV anul 2022

Proiect de hotărăre. nr. 1 din 09.01.2023 privind aprobarea Bugetului Local al Com. Petreu pentru anul 2023

 

2022

Proiect de hotărâre nr.79 din 06.12.2022 cabinet medical Abrămuț

Proiect de hotărâre nr. 78 din 06.12.2022, privind aprobarea Bugetului local , vari. V

Proiect de hotărâre nr.74 din 15.11.2022, privind aprobarea devizului general -faza SF investiției ,, Finaliz.construire birouri admin. și anexe gosp. sat Petreu,,

Proiect de hotărâre nr.73 din 15.11.2022, privind modif. și complet. HCL nr.91din 2021, privind predarea către MDRAP a amplasamentului investiției ,, Finalizare/ Construire birouri admin. și anexe gospodărești , sat. Petreu, nr. 146, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.69 din 24.10.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț, rectificat vari.IV

Proiect de hotărâre nr.68 din 22.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,, (2)

Proiect de hotărâre nr.67din 24.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru ,, Canalizarae amenaj, Petreu,,

Proiect de hotărâre nr.65 din 13.10.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în RA al com. Abrămuț, pentru trim.III

Proiect de hotărâre nr.64 din 13.10.2022, privind aprobarea PUZ și Regulament local aferent pentru lucararea Finalizarea /Cosntruire birouri admin. și anexe gospodărești, sat Petreu, nr.146. com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.63 din 13.10.2022, privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț, trim.III, anul 2022

Proiect de hotărâre nr.60 din 12.10.2022, privind aprobarea proiectului ,, dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 12.10.2022, privind aprobarea completării Strategiei de dezvolatre locală pentru perioada 2021-2027 a unității admisnistrativ teritoriale Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.56 din 05.10.2022, privind modif. HCl nr. 64/2022, privind proiectul ,, Creșterea eficienței energetice în unitatea de învățîmânt ȘC. Primară nr.1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor.,,

Proiect de hotărâre nr.54 din 21.09.2022, privind completarea HCL nr.40 din 22.06.2022, privind aprob. proiect. ,, Reabilitarea moderată a clădirilor publice din com. Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr.50 din 21.09.2022 privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2022, rectificat varianta II

Proiect de hotărâre nr.45 din 13.07.2022, privind acordul de colaborare dintre com. abrămuț și gestionarul fondului cinegetic

Proiect de hotărâre nr.45 din 01.08.2022, privind aprobarea contului de executie bugetară, trimII,2022

Proiect de hotărâre nr. 44 din 21.iulie 2022, privind aprob. bugetului local 2022, rectificat vari.II

Proiect de hotărâre nr.43 din 06.07.2022, privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol, trim II, 2022

Proiect de hotărâre nr.41 din 16.06.2022, privind aprobarea proiectului,, Reabilitarea moderată a clădirilor piblice din com Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr. 38 din 22.05.2022 privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027

Proiect de hotărâre nr.36 din 18.05.2022 privind clasificarea unor drumuri publice de interese public local în categoria funcțională străzi și drum, situate pe terioriului unității admin. Abrămuț, jud. BH,,

Proiect de hotărâre nr. 35 din 29.04.2022 privind aprobarea normativ proprii de cheltuieli pentru com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr. 34 pivind aprobarea contului de execuție bugetară al com Abrămuț, trim.I,2022

Proiect de hotărâre nr.29 din 04.05.2022, privind bugetul Local al Com. Abrămuț , pe anul 2022 rectificat varianta I

Proiect de hotărâre nr. 26 din 24.03.2022, privind aprobarea investiției ,, Înființare rețea de gaze naturale în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.23 din 24.03.2022, privind aprobarea valorilor impozabile, taxelor locale și amenzilor în com. Abrămuț, pe anul  2023

Proiect de hotărâre nr.21 din 10.03.2022, privind aprobarea cuantumului și numărul bursselor școlare, sem II, 2022

Proiect de hotărâre nr.20 din 10.03.2022, privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Proiect de hotărâre nr.17 din 03.03.2022, privind aprobarea formării unui număr cadastral în loc. Crestur

Proiect de hotărâre nr.16 din 03.03.2022, privind înregistrarea com. Abrămuț în Sistemul național electronic de plată și înrolarea sistemul ghișeul.ro

Proiect de hotărâre nr.13 din 23.02.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2022

Proiect de hotărâre nr.12 din 15.02.2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție , ref. ,, Înființare și dotare centru tip After School, în localitatea Abrămuț,,

Proiect de hotărâre nr.11 din 15.02.2022, privind aprobarea contului de execuție pe trim.IV, anul 2021

Proiect de hotărâre nr.9 din 15.02.2022 activitatea asistenților persoanli cu handicap grav pentru perioada sem. II, anul 2022

Proiect de hotărâre nr.4 din 17.01.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul IV al anului 2021

Proiect de hotărâre nr.3 din 17.01.2022, privind declararea de interes public local a unor DC

Proiect de hotărâre nr.2 din 17.01.2022 privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzile siuate în intrevilanul comunei abrămuș. localitatea Petreu și introducerea lor în domeniul public al com. Abrămuț

Proiect de hotărâre nr.1 din 14.01.2022, privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuțpe anul 2022

2021

104/30.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității romilor din com. Abrămuț, pentru anul 2022

103/30.12.2021 Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale al compartimentului de asistența socială din cadrul Primărie com. Abrămuț pe anul 2022 

 95/ 21.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2021, varianta VI

85/03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV de negociere a prețului de cumpărare a unei clădiri

81/26.11.20221 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Proiectului amenajamentului pastoral, aprobat prin HCL nr.18/20218

80/05.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Local al com. Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta IV

79 /05.11.2021 Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, Îmbunătățirea infrastructurii agricole în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

76/01.11.2021 Proiect de hotărâre  privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Abrămuț

75/ 28.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finalizare și a devizului general estimatriv pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea drumuri în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

74/ 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri

73 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind achizționarea de acțiuni la societatea Sc Apa Canal Nord Vest SA

71 / 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordniare a consiliului local al Com. Abrămuț din data de 02.11.2021

70/26.10.2021 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor Drumuri de exploatare agricolă, aprobarea formării unor numere cadastrale

69 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe Trim. III, 2021

68 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț, varianta III

67/ 01.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abramuț pentru trim.III al anului 2021 și stabilirae măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Proiect de hotărâre nr.66 din 22.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu,,urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Proiect de hotărâre nr.64 din 22.09.2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

Proiect de hotărâre nr.61 din 22.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al Comunei Abrămuț din data de 29.09.2021

Proiect de hotărâre nr.60 din 13.09.2021, privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 13.09.2021, privind aprobarea ordninii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 26.07.2021

Proiect de hotărâre nr.58 din 26.08.2021 privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

Proiect de hotărâre nr. 45 din 23.06.2021, privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

Raport de evaluare Dipensar medical Abramut si Petreu-1

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei Abrămuț pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2022 în com Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

ROF CL Abrămuț conf. Ordin 25 din 2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a unității adminstrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a UAT Abrămuț

Anunț privind transparența decizională publică, pentru proiectul de hotărâre nr.113 din 13.01.2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pațiști aflate în extarilanul, în domeiul privat al com. Abrămuț

2020

Proiect de hotărâre, privind propunerea de instituire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea și adminsitrarea taxei speciale de salubrizare în com. Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor

Proiect de hotărâre, privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre, privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

Proiect de hotărăre, privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului final pentru obiectivul de investiții ,, Înființare și dotare centru tip After School în localit. Petreu, comuna Abrămuț, județul Bihor.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valoarea contractului nr.553 din 02.11.2018, în conf. cu art.71 alin (1) din OUG 114-2018

Proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului local al Com. Abrămuț pe anul 2019, varianta II

Proiect de hotărâre, privinsd aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, SEM I

tranparență ședință februarie 2019

buget(sed. noi)

react.inventar (sed.dec.)

Proiect de hotărâre privind modern.iluminat public

Proiect de hotărâre privind modif. invent.bunurilor. com. Abrămuț

ref. modoficarea invent. bunurilor

Hotărârea nr.49 privind imp. și taxe locale 2018